reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGO System Przemysł elektroniczny | 20 maja 2016

VIGO System po I kwartale

VIGO System osiągnął w I kw. 2016 r. blisko 4,7 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów - to o ok. 14 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r.

Zysk netto w I kwartale 2016 r. wyniósł natomiast ok. 1 mln zł - o 0,3 mln mniej niż w 2015 r. Zysk ze sprzedaży VIGO System w tym okresie wyniósł 0,6 mln zł (spadek o blisko 0,9 mln zł rdr), natomiast zysk na działalności operacyjnej blisko 1,0 mln zł (o niecałe 0,87 mln zł mniej rdr). - Kluczowe znaczenie dla poziomu przychodów w I kwartale miał brak odnowienia kontraktu dla Zodiac Aerotechnics, który miał znaczący wpływ na poziom przychodów w I kwartale 2015 r. W ocenie zarządu prawdopodobieństwo realizacji dostaw dla tego klienta jeszcze w tym roku jest niewielkie, a dostawy powinny być uruchomione w 2017 r. Należy zaznaczyć, że po odliczeniu ww. kontraktu (ok. 2 mln zł) przychody spółki wzrosły o ok. 40%, co zdaniem Zarządu potwierdza założenia przyjęte podczas przygotowania Strategii VIGO 2020 dotyczące rozwoju rynku komponentów średniej podczerwieni - napisano w raporcie. W I kwartale 2016 r. VIGO System pozyskał znaczące kontrakty:
  • dostawa detektorów podczerwieni do systemów osłony pojazdów bojowych dla PCO S.A. (Spółka z grupy PGZ S.A.) o wartości ok. 2,9 mln zł - w I kw. zrealizowano dostawy na kwotę 0,6 mln zł
  • dostawa detektorów podczerwieni dla spółki Gasmet Technologies Oy (Finlandia) o wartości ok. 1,6 mln zł. Realizacja zamówienia rozpocznie się w II kwartale 2016 r.
Ponadto VIGO System realizował kontrakt dla spółki z grupy Caterpillar. Do końca marca 2016 r. wykonano ok. 60 proc. ww. kontraktu. - W I kwartale 2016 r. dominowała sprzedaż dla zastosowań przemysłowych, która utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie. W stosunku do poprzedniego okresu zwiększyły się również dostawy detektorów do zastosowań kolejowych, które były wstrzymane pod koniec 2015 r. - czytamy w raporcie VIGO System. Źródło: akcjonariat.pl
Załaduj więcej newsów
December 03 2019 22:29 V14.8.2-2