reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kentoh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 17 maja 2016

Używanie smartfonów nie zwiększa ryzyka raka mózgu

Wyniki badań australijskich naukowców wskazują, że brak jest powiązań pomiędzy coraz powszechniejszym używaniem telefonów komórkowych a nowotworami mózgu.

Zespół naukowców z Uniwersytetu w Sydney pod kierownictwem Simona Chapmana przeanalizował przypadki niemal 20 tys. mężczyzn i ponad 14 tys. kobiet, u których zdiagnozowano nowotwór mózgu w latach 1982-2012 i próbował je powiązać z danymi dotyczącymi używania telefonów komórkowych w latach 1987-2012 (w roku 1993 telefonów używało około 9% ludzie, obecnie – 90%). Okazało się, że występowanie nowotworów mózgu u kobiet w ciągu badanych trzech dekad pozostało bez zmian, natomiast u mężczyzn wzrosło jedynie nieznacznie. W dodatku, jeśli chodzi o badanych mężczyzn, wzrost zachorowań dotyczył tylko grupy w wieku powyżej 70 roku życia oraz roku 1982 – trudno więc wiązać te dane z używaniem telefonów komórkowych, skoro pierwsze takie urządzenie pokazało się w Australii w 1987 roku. Australijscy naukowcy porównali także liczbę przypadków występowania nowotworu mózgu w ciągu badanego okresu i porównali z prognozowaną liczbą zachorowań, gdyby hipoteza dotycząca wywoływania raka mózgu przez telefony komórkowe była prawdziwa. Faktycznych przypadków choroby w 2012 roku było 1435, podczas gdy szacunki (gdyby hipoteza okazała się prawdziwa) zakładały 1866 zachorowań.
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 28 2020 18:31 V15.6.0-2