reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kornwa dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 13 maja 2016

EIT+ znowu wesprze start-upy technologiczne

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ uruchamia nową pulę finansowania dla start-upów technologicznych. Do wzięcia jest nawet 200 tys. EUR.

- Uruchamiamy nową pulę finansowania dla start-upów technologicznych i szukamy pomysłodawców z obszarów nanotechnologii, nowych materiałów, biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych, alternatywnej energii odnawialnej oraz technologii komunikacyjnych i informacyjnych – wyjaśnia dr Edyta Pettres, koordynator ds. współpracy międzynarodowej i start-upów w EIT+. – Start-upy, które się do nas zgłosiły, mogą liczyć przede wszystkim na dofinansowanie i to do kwoty 200 tys. EUR, ale również na doradztwo, wsparcie biznesowe i pomoc merytoryczną specjalistów od biznesplanów. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zainteresowane jest przede wszystkim pomysłami, które działają na styku obszarów nano, bio, ICT i energia i to nie tylko dlatego, że są to główne obszary badań rozwijane przez centrum. Chodzi przede wszystkim o to, że z połączenia różnych dyscyplin naukowych wychodzą często najciekawsze i najbardziej zyskowne rozwiązania. – Te dziedziny wskazywane są również jako branże z największymi możliwościami do rozwoju. Jeżeli natomiast zgłoszony pomysł nie wpisuje się w nasz profil, a ma wyjątkowy potencjał rynkowy, także może liczyć na nasze zainteresowanie – dodaje dr Petters.
Zespoły, które zdecydowały się zgłosić swój projekt i będą chciały go rozwijać, mogą liczyć dodatkowo na możliwość ulokowania swojej spółki w Kampusie Pracze, co oznacza równocześnie m.in. dostęp do nowoczesnej infrastruktury laboratoryjnej. W tej chwili w EIT+ uruchomionych jest prawie 40 pracowni badawczych, takich jak Laboratorium Mikroskopii Elektronowej, Laboratorium Spektrometrii Mas czy Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej, które zgromadzone są na jednej, wspólnie zarządzanej przestrzeni.
– W trzech budynkach zlokalizowanych na terenie kampusu dysponujemy powierzchnią 23 637 m2 nowoczesnych laboratoriów, z których część oddajemy pod wynajem. Korzystanie z powierzchni laboratoryjnych umożliwia także dostęp do usług recepcyjnych, funkcjonalnego zaplecza socjalnego, a także powierzchni biurowych i salek konferencyjnych. Dodatkowym atutem jest możliwość udostępnienia podstawowej aparatury laboratoryjnej oraz zlecenia pomiarów na aparaturze zaawansowanej – wyjaśnia dr Edyta Petters. – To wszystko może być korzystnym rozwiązaniem dla młodych firm, które dzięki temu nie muszą inwestować w zakup wysokospecjalistycznego sprzętu. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to największe w Polsce centrum badawczo-rozwojowe typu RTO, którego celem jest integracja środowiska naukowego z biznesem, inkubacja innowacyjnych projektów, tworzenie start-upów i rozwijanie międzynarodowych powiązań. Na swoim koncie EIT+ ma już 14 dokapitalizowanych start-upów i 4 zyskowne wyjścia. Wszystkie spółki powstały w ramach działającego od 2009 r. projektu Akcelerator EIT+ spółek innowacyjnych o hybrydowym profilu branżowym. Źródło: EIT+
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2