reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© yuri arcurs dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 29 kwietnia 2016

Politechnika Śląska i Comarch rozpoczynają współpracę

Podpisana wczoraj umowa dotyczy współpracy, która będzie realizowana w trzech obszarach: badawczym, edukacyjnym i kadrowym.

Comarch SA to twórca innowacyjnych rozwiązań i systemów informatycznych. Zgodnie z umową podpisaną dzisiaj przez Politechnikę Śląską i spółkę z Krakowa nowi partnerzy będą wspólnie opracowywać i realizować przedsięwzięcia naukowe i badawczo-rozwojowe, w tym projekty w ramach programów Unii Europejskiej, a także wspólnie działać w celu pozyskania środków finansowych na planowane badania. Kooperanci będą również wspólnie organizować tematyczne konferencje oraz seminaria, przygotowywać opracowania dotyczące innowacyjności systemów spółki, a także publikować artykuły naukowe w wydawnictwach Politechniki Śląskiej i firmy Comarch. Pracownicy spółki będą mieli także szansę uczestniczyć w kołach dyskusyjnych i wykładach otwartych organizowanych przez uczelnię. Umową zostanie objętych piętnaście spośród osiemnastu wydziałów Politechniki Śląskiej, a także Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Energetyki Prosumenckiej. Porozumienie zostało zawarte na cztery lata.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2