reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ermess dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 26 kwietnia 2016

20 mln PLN na projekt radarowy PIT-Radwar

Skarb Państwa obejmuje akcje nowej emisji Polskiej Grupy Zbrojeniowej w związku z realizacją innowacyjnego projektu radarowego przez należącą do grupy spółkę PIT-Radwar.

Umowa została podpisana 22 kwietnia i dotyczy objęcia przez Skarb Państwa 20 420 300 akcji nowej emisji serii J, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Polska Grupa Zbrojeniowa SA. Obejmowane są one w subskrypcji prywatnej skierowanej do Skarbu Państwa w zamian za drugą transzę wsparcia w kwocie 20 420 300 zł przekazywaną przez Ministra Skarbu Państwa ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców na podstawie umowy wsparcia niebędącego pomocą publiczną, która została zawarta pomiędzy MSP a PGZ 29 lipca 2015 roku.
– Inwestycja w komorę bezechową znacząco zwiększy potencjał spółki PIT-Radwar i umożliwi jej realizację kluczowych projektów badawczo-rozwojowych oraz przygotowanie wyrobów nowej generacji, na które czeka wojsko. Komora bezechowa to inwestycja o wyjątkowo wysokim poziomie zaawansowania technologicznego. Jest to przykład innowacji, które konsekwentnie będzie wdrażać nasza Grupa PGZ – powiedział prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Arkadiusz Siwko.
Wsparcie z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców MSP przeznaczone jest na realizację przez PIT-Radwar, projektu „Budowa i wyposażenie stanowiska do badań anten radarów wojskowych i EMC w komorze bezechowej” i jest związane z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa RP. Umowa podpisana w lipcu zeszłego roku opiewa na łączną kwotę do 44 mln PLN w formie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki PGZ SA. Podwyższenie kapitału zakładowego o wyżej wymienioną kwotę odbędzie się w trzech transzach, pierwsza z nich w wysokości 12,3 mln PLN została wypłacona we wrześniu 2015 roku. Przedmiotem obecnej umowy jest druga transza, która sfinalizuje zakup i instalację kolejnych urządzeń wchodzących w skład komory bezechowej. Budowa i uruchomienie stanowiska do badania anten i EMC w komorze bezechowej jest istotnym projektem inwestycyjnym w segmencie radarów wojskowych wykorzystujących anteny nowej generacji. Harmonogram przewiduje realizację projektu do końca 2016 roku. Źródło: PGZ
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1