reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 10 września 2009

Wyniki finansowe Kimball Electronics Poland

W ostatnim okresie obrachunkowym, za który firma opublikowała swoje dane finansowe, obejmującym okres od 1 lipca 2007 do 30 czerwca 2008, Kimball Electronics Poland osiągnął przychody na poziomie 185.6 mln zł.

• Przychody ze sprzedaży polskiego oddziału amerykańskiego giganta branży EMS osiągnęły w roku obrachunkowym 2007/2008 poziom 185.6 mln zł. Jest to o około 10% mniej w porównaniu do roku 2006/2007, kiedy to firma odnotowała sprzedaż na poziomie 205.5 mln zł. Co więcej, spadkowa tendencja przychodów jest kontynuowana już od roku 2004/2005, w którym to okresie Kimball Electronics Poland wykazał w swoim sprawozdaniu finansowym przychody na poziomie 610.8 mln zł. • Przychody osiągnięte w roku 2007/2008 stanowią około 31% obrotów osiągniętych w roku obrachunkowym 2004/2005. • Wraz ze spadkiem obrotów polskiego zakładu na przestrzeni ostatnich lat obniżały się wyniki finansowe firmy. O ile w roku 2003/2004 wynik operacyjny wynosił 52.1 mln zł, to obecnie ukształtował się on na poziomie 8.4 mln zł. Należy jednak odnotować, iż jest on znacznie lepszy od osiągniętego w roku obrotowym 2006/2007, kiedy to wynik operacyjny ukształtował się na poziomie jedynie 140 tys zł. • Podobnie, wynik netto za ostatni okres obrotowy jest stosunkowo niski w porównaniu do lat uprzednich: w roku 2007/2008 wyniósł on 3.5 mln zł wobec rekordowych 41.0 mln zł w roku 2004/2005. Jednakże firma odnotowała poprawę wyniku netto w stosunku do poprzedniego okresu 2006/2007, kiedy to rok fiskalny zakończyła stratą w wysokości -3.2 mln zł. • Jednocześnie, firma cały czas kontynuuje intensywną akcję inwestycyjną. W ostatnim roku przepływy finansowe z działalności inwestycyjnej wyniosły -21.5 mln zł, w całym natomiast okresie od roku 2003/2004 przepływy inwestycyjne wyniosły - 109.7 mln zł. • Kimball Electronics Poland charakteryzuje się bardzo stabilną strukturą finansowania majątku: kapitały własne stanowią 78.6% całości aktywów. Należy zauważyć, iż od 26 lutego 2008 funkcjonuje również firma Kimball Poznań Sp. z o.o., której obroty nie są znane. Przychody Kimball Electronics Poland w latach 2003-2008 Wyniki finansowe Kimball Electronics Poland w latach 2003-2008 Źródło: Monitor Polski B
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2