reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 kwietnia 2016

WB Electronics: przychody w dół

Przychody netto spółki ze sprzedaży w 2015 roku wyniosły 116,5 mln PLN i były o 8,6% niższe od przychodów ze sprzedaży w roku 2014 – WB Electronics ogłosił dzisiaj jednostkowy raport roczny.

- Spadek przychodów WBE w roku 2015 spowodowany był w szczególności brakiem rozstrzygnięć w najbardziej istotnych dla WBE programach modernizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej jak również przeciągającymi się procedurami przetargowymi na rynkach zagranicznych – czytamy w raporcie WB Electronics. Spadł również zysk: w 2015 roku spółka wypracowała 22,4 mln PLN zysku netto, podczas gdy w roku 2014 zysk ten wyniósł ponad 30,9 mln PLN. Spadek przychodów traktowany jest jako zjawisko przejściowe – informuje zarząd WB Electronics, który w bieżącym roku liczy na wyższe obroty. - Założenia spółki na 2016 rok to utrzymanie pozycji lidera branży na rynku krajowym oraz dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych – pisze zarząd w liście do obligatariuszy, podkreślając, że realizacja tych celów wymaga intensywnych prac badawczo-rozwojowych, które pozwalają na stałą modernizację oferowanych produktów oraz opracowywanie nowych rozwiązań. - W tym obszarze liczmy na pozytywne efekty zawartych w 2015 r. umów o współpracy w zakresie projektowania oraz wytwarzania urządzeń dla sektora obronnego. W perspektywie 2016 r. będziemy konsekwentnie realizować zawarte kontrakty eksportowe. Liczymy również na wiążące decyzje w sprawie przesuwających się rozstrzygnięć przetargów, które miały się pojawić na rynku krajowym w ubiegłym roku – czytamy dalej w liście. Planowana jest również dalsza współpraca spółki z uczelniami technicznymi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz uczestnictwo w programach dotyczących rozwoju sił zbrojnych RP oraz NATO. W raporcie WB Electronics zwraca uwagę na istotne wydarzenia, które miały miejsce w roku. Wśród nich wymieniony jest debiut obligacji WBE o łącznej wartość 80 mln PLN w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, a także podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej RADMOR o 800 tys. PLN. Poza tym WBE przypomina, że:
  • w lutym 2015 roku WBE otrzymało świadectwo wiarygodności poświadczające uprawnienia do odbioru uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia. Posiadanie przez WBE tego statusu oznacza, że firmy z krajów UE mogą przekazywać do nas towary z listy uzbrojenia bez konieczności posiadania zezwoleń indywidualnych. WBE jest pierwszą firmą w Polsce, której na wniosek przyznano taki dokument,
  • w lipcu 2015 roku WBE zawarło z firmą Thales umowę o współpracy w dziedzinie systemów bezzałogowych.Umowa zakłada budowę polskiego BSP klasy taktycznej średniego zasięgu Gryf. Współpraca zakłada budowę BSP Gryf w polskich zakładach i zgodnie z wymaganiami MON. Krytyczne technologie będą opracowywane przez polskich inżynierów, co pozwoli uzyskać pełną kontrolę nad oferowanym polskiej armii systemem, a także kluczami szyfrowania,
  • w sierpniu 2015 roku WBE podpisało z czołowymi polskimi przedsiębiorstwami sektora obronnego umowę powołującą do życia Konsorcjum Polski BMS. Liderem konsorcjum, które wystartuje w przetargu na dostawy systemu BMS, została Polska Grupa Zbrojeniowa. Oprócz WB Electronics i PGZ w skład konsorcjum wchodzi spółka PIT-RADWAR S.A. oraz firma TRANSBIT Sp. z o.o.
WB Electronics prowadzi działalność na rynku wojskowym integracji produktów oraz systemów uzbrojenia w system zarządzania polem walki. W ramach integracji systemów spółka oferuje wyroby elektroniczne i oprogramowanie komputerów. Produkty WB Electronics koncentrują się na obszarze łączności (łączność foniczna, cyfrowa, przewodowa i bezprzewodowa), przetwarzania informacji (komputery pojazdowe i przenośne, routery) oraz oprogramowania dedykowanego do ww. urządzeń. Relatywnie nową kategorią produktów oferowanych przez spółkę są sensory: głowice optoelektroniczne (głównie do UAV) oraz czujniki chemiczne. Z punktu widzenia zastosowanych technologii, urządzenia te łączą zaawansowaną elektronikę z mechaniką precyzyjną. Struktura organizacyjna WB Electronics przedstawia się następująco: © WB Electronics
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2