reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 25 kwietnia 2016

WB Electronics: przychody w dół

Przychody netto spółki ze sprzedaży w 2015 roku wyniosły 116,5 mln PLN i były o 8,6% niższe od przychodów ze sprzedaży w roku 2014 – WB Electronics ogłosił dzisiaj jednostkowy raport roczny.
- Spadek przychodów WBE w roku 2015 spowodowany był w szczególności brakiem rozstrzygnięć w najbardziej istotnych dla WBE programach modernizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej jak również przeciągającymi się procedurami przetargowymi na rynkach zagranicznych – czytamy w raporcie WB Electronics.

Spadł również zysk: w 2015 roku spółka wypracowała 22,4 mln PLN zysku netto, podczas gdy w roku 2014 zysk ten wyniósł ponad 30,9 mln PLN.

Spadek przychodów traktowany jest jako zjawisko przejściowe – informuje zarząd WB Electronics, który w bieżącym roku liczy na wyższe obroty. - Założenia spółki na 2016 rok to utrzymanie pozycji lidera branży na rynku krajowym oraz dalsza ekspansja na rynkach zagranicznych – pisze zarząd w liście do obligatariuszy, podkreślając, że realizacja tych celów wymaga intensywnych prac badawczo-rozwojowych, które pozwalają na stałą modernizację oferowanych produktów oraz opracowywanie nowych rozwiązań. - W tym obszarze liczmy na pozytywne efekty zawartych w 2015 r. umów o współpracy w zakresie projektowania oraz wytwarzania urządzeń dla sektora obronnego. W perspektywie 2016 r. będziemy konsekwentnie realizować zawarte kontrakty eksportowe. Liczymy również na wiążące decyzje w sprawie przesuwających się rozstrzygnięć przetargów, które miały się pojawić na rynku krajowym w ubiegłym roku – czytamy dalej w liście.

Planowana jest również dalsza współpraca spółki z uczelniami technicznymi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz uczestnictwo w programach dotyczących rozwoju sił zbrojnych RP oraz NATO.

W raporcie WB Electronics zwraca uwagę na istotne wydarzenia, które miały miejsce w
roku. Wśród nich wymieniony jest debiut obligacji WBE o łącznej wartość 80 mln PLN w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, a także podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej RADMOR o 800 tys. PLN. Poza tym WBE przypomina, że:
  • w lutym 2015 roku WBE otrzymało świadectwo wiarygodności poświadczające uprawnienia do odbioru uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny uzbrojenia. Posiadanie przez WBE tego statusu oznacza, że firmy z krajów UE mogą przekazywać do nas towary z listy uzbrojenia bez konieczności posiadania zezwoleń indywidualnych. WBE jest pierwszą firmą w Polsce, której na wniosek przyznano taki dokument,

  • w lipcu 2015 roku WBE zawarło z firmą Thales umowę o współpracy w dziedzinie systemów bezzałogowych.Umowa zakłada budowę polskiego BSP klasy taktycznej średniego zasięgu Gryf. Współpraca zakłada budowę BSP Gryf w polskich zakładach i zgodnie z wymaganiami MON. Krytyczne technologie będą opracowywane przez polskich inżynierów, co pozwoli uzyskać pełną kontrolę nad oferowanym polskiej armii systemem, a także kluczami szyfrowania,

  • w sierpniu 2015 roku WBE podpisało z czołowymi polskimi przedsiębiorstwami sektora obronnego umowę powołującą do życia Konsorcjum Polski BMS. Liderem konsorcjum, które wystartuje w przetargu na dostawy systemu BMS, została Polska Grupa Zbrojeniowa. Oprócz WB Electronics i PGZ w skład konsorcjum wchodzi spółka PIT-RADWAR S.A. oraz firma TRANSBIT Sp. z o.o.
WB Electronics prowadzi działalność na rynku wojskowym integracji produktów oraz systemów uzbrojenia w system zarządzania polem walki. W ramach integracji systemów spółka oferuje wyroby elektroniczne i oprogramowanie komputerów. Produkty WB Electronics koncentrują się na obszarze łączności (łączność foniczna, cyfrowa, przewodowa i bezprzewodowa), przetwarzania informacji (komputery pojazdowe i przenośne, routery) oraz oprogramowania dedykowanego do ww. urządzeń. Relatywnie nową kategorią produktów oferowanych przez spółkę są sensory: głowice optoelektroniczne (głównie do UAV) oraz czujniki chemiczne. Z punktu widzenia zastosowanych technologii, urządzenia te łączą zaawansowaną elektronikę z mechaniką precyzyjną.

Struktura organizacyjna WB Electronics przedstawia się następująco:© WB Electronics

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 21 2018 11:51 V11.0.0-2