reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kornwa dreamstime.com Przemysł elektroniczny |

Powstanie amerykańska spółka Sonela

Rada Nadzorcza Sonela wyraziła zgodę na zawiązanie w Stanach Zjednoczonych spółki zależnej pod nazwą Sonel Test & Measurement.

Kapitał zakładowy nowej spółki wyniesie 10 tys. USD, natomiast maksymalne zaangażowanie finansowe Sonela w ten projekt zostało przez Radę Nadzorczą określone na 1,2 mln USD – czytamy w komunikacie spółki. W lutym Sonel poinformował o zamiarze utworzenia spółki zależnej w Stanach Zjednoczonych. Zadaniem nowego podmiotu będzie akwizycja firmy handlowej z siedzibą w USA oraz późniejszy nadzór właścicielski.
March 29 2023 21:41 V20.13.15-1
reklama
reklama