reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© elena duvernay dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 14 kwietnia 2016

Creotech zainwestuje w centrum badań i rozwoju

Creotech otrzyma dofinansowanie na rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego na potrzeby projektów kosmicznych.

Inwestycja pochłonie ponad 4 mln PLN i obejmie stworzenie zaplecza projektowego, prototypowni i zaplecza testowego na potrzeby projektów kosmicznych. Po zakończeniu inwestycji Creotech stanie się jedyną polską firmą oferującą pełną usługę związaną z projektowaniem i wykonywaniem komponentów systemów satelitarnych. Dofinansowanie na kwotę prawie 1,8 mln złotych pochodzi z unijnego programu Inteligentny Rozwój – pisze firma w komunikacie. Projekt zakłada rozwój posiadanego zaplecza produkcyjnego o centrum badawczo-rozwojowe. Inwestycja obejmuje budowę zaplecza projektowego dla układów satelitarnych, w szczególności układów kontroli satelitów, układów dystrybucji zasilania, oraz układów pozycjonowania i kamer stosowanych w przestrzeni kosmicznej. Powstanie także prototypownia układów kosmicznych, pozwalająca na szybkie wytworzenie, przy zachowaniu standardów przemysłu kosmicznego, zaprojektowanych układów przeznaczonych dla misji kosmicznych oraz zaplecze testowego dla zaprojektowanych i wykonanych prototypów. Inwestycja zlokalizowana zostanie w siedzibie firmy w Piasecznie pod Warszawą.
Dzięki tej inwestycji Creotech Instruments SA będzie w stanie samodzielnie projektować poszczególne podzespoły oraz całe systemy satelitarne, produkować ich prototypy oraz testować je w warunkach zbliżonych do kosmicznych.
- Realizacja tego projektu pozwoli na zwiększenie tempa realizowanych projektów, obniżenie kosztów oraz podwyższenie niezawodności naszych procesów produkcyjnych i produktów– mówi dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments SA. - Dzięki tej inwestycji Creotech będzie w stanie zrezygnować z części dotychczasowych zagranicznych podwykonawców i większą część prac realizować własnymi siłami, a to oznacza wzrost rentowności. Po zakończeniu inwestycji Creotech stanie się jedyną polską firmą oferującą pełną usługę związaną z projektowaniem i wykonywaniem lotnych komponentów systemów satelitarnych. Da to potencjał do pozyskiwania oraz realizacji nowych projektów, przyczyni się do wzmocnienia pozycji na arenie międzynarodowej oraz zwiększy możliwości wciągania do współpracy przy projektach kosmicznych innych firm, które nie dysponują tak rozbudowanym zapleczem. Zakres planowanych inwestycji jest ściśle powiązany z realizowanymi przez Creotech projektami kosmicznymi, takimi jak ExoMars, czy SAT-AIS-PL, w ramach którego powstanie pierwszy satelita,którego wykonanie zlecono polskiemu konsorcjum przemysłowo-naukowemu. Inne przedsięwzięcie to Satelita SAR - Creotech uczestniczy w konsorcjum, którego celem jest realizacja, na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej, wstępnego studium wykonalności budowy pierwszego polskiego satelity zobrazowania radarowego lub ASIM - Creotech jest podwykonawcą Centrum Badań Kosmicznych PAN i uczestniczy w projekcie Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdzie odpowiada za budowę i montaż komponentów dla eksperymentu naukowego "ASIM" na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-2