reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© milan jurkovic dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 kwietnia 2016

450 mln PLN na polskie innowacje

BRIdge Alfa to program wpierający mikro i małe przedsiębiorstwa, które mają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów.

O dofinansowanie w ogłoszonym konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które stworzą wehikuły inwestycyjne i przy finansowym wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły. Na zacieśnienie współpracy pomysłodawców z inwestorami oraz wypełnienie luki podażowej w dziedzinie B+R
– Chcemy, żeby polska gospodarka była bardziej innowacyjna, dlatego zależy nam na pogłębieniu współpracy rządu i świata nauki z doświadczonymi przedstawicielami biznesu, a w komercjalizację pionierskich technologii powinny być zaangażowane podmioty z odpowiednim know-how. Wraz z wyłonionymi w konkursie wehikułami będziemy dążyć do zlikwidowana luki kapitałowej, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi innowacyjnymi przedsięwzięciami do przedstawicieli biznesu – podkreśla Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
Alfy mają zapewnić nowatorskim projektom wejście na rynek, przeprowadzając je przez fazę proof of principle i proof of concept oraz gwarantując im usługi niezbędne do przekształcenia w spin-off. Wehikuły inwestycyjne powinny zapewnić naukowcom kompleksowe wsparcie ich pomysłów, opiekę prawną i biznesową tak, by wynalazcy mogli bezpiecznie realizować prace badawcze, pozostając jednocześnie współwłaścicielami patentów i zakładanych firm. Powstała dzięki programowi BRIdge Alfa sieć wehikułów stworzy ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off. Budżet jednego funduszu przewidziany w tym konkursie może wynosić od 10 do 30 mln zł, a wymagany wkład prywatny inwestora powinien stanowić 20% tej kwoty. – Zapraszamy do współpracy podmioty prywatne, które będą zarządzały procesami komercjalizacji nowych technologii od początkowych etapów ich rozwoju. Poszukujemy takich firm, które mają doświadczenie w wyszukiwaniu innowacyjnych pomysłów i znające realia procesu komercjalizacji. NCBR wyłoży na budżet wspólnego przedsięwzięcia 80% potrzebnych środków – mówi prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Wybrane w konkursie firmy zajmą się zarządzaniem i preinkubacją tych przedsięwzięć technologicznych, które niosą ze sobą obiecujące, innowacyjne rozwiązania – wyjaśnia prof. Kątcki. Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt m.in. dla funduszy venture capital. Nabór wniosków potrwa od 4 do 19 maja. Źródło: NCBR
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-2