reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© milan jurkovic dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 06 kwietnia 2016

450 mln PLN na polskie innowacje

BRIdge Alfa to program wpierający mikro i małe przedsiębiorstwa, które mają doświadczenie w inkubowaniu innowacyjnych pomysłów.
O dofinansowanie w ogłoszonym konkursie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które stworzą wehikuły inwestycyjne i przy finansowym wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pomogą skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły. Na zacieśnienie współpracy pomysłodawców z inwestorami oraz wypełnienie luki podażowej w dziedzinie B+R
– Chcemy, żeby polska gospodarka była bardziej innowacyjna, dlatego zależy nam na pogłębieniu współpracy rządu i świata nauki z doświadczonymi przedstawicielami biznesu, a w komercjalizację pionierskich technologii powinny być zaangażowane podmioty z odpowiednim know-how. Wraz z wyłonionymi w konkursie wehikułami będziemy dążyć do zlikwidowana luki kapitałowej, która uniemożliwia naukowcom dotarcie ze swoimi innowacyjnymi przedsięwzięciami do przedstawicieli biznesu – podkreśla Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Alfy mają zapewnić nowatorskim projektom wejście na rynek, przeprowadzając je przez fazę proof of principle i proof of concept oraz gwarantując im usługi niezbędne do przekształcenia w spin-off. Wehikuły inwestycyjne powinny zapewnić naukowcom kompleksowe wsparcie ich pomysłów, opiekę prawną i biznesową tak, by wynalazcy mogli bezpiecznie realizować prace badawcze, pozostając jednocześnie współwłaścicielami patentów i zakładanych firm. Powstała dzięki programowi BRIdge Alfa sieć wehikułów stworzy ekosystem wspierający inkubację spółek spin-off. Budżet jednego funduszu przewidziany w tym konkursie może wynosić od 10 do 30 mln zł, a wymagany wkład prywatny inwestora powinien stanowić 20% tej kwoty.

– Zapraszamy do współpracy podmioty prywatne, które będą zarządzały procesami komercjalizacji nowych technologii od początkowych etapów ich rozwoju. Poszukujemy takich firm, które mają doświadczenie w wyszukiwaniu innowacyjnych pomysłów i znające realia procesu komercjalizacji. NCBR wyłoży na budżet wspólnego przedsięwzięcia 80% potrzebnych środków – mówi prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Wybrane w konkursie firmy zajmą się zarządzaniem i preinkubacją tych przedsięwzięć technologicznych, które niosą ze sobą obiecujące, innowacyjne rozwiązania – wyjaśnia prof. Kątcki.

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz tworzy platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami. Jest skierowany do pomysłów znajdujących się w fazie seed, gdzie ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wykorzystanie wsparcia kapitałowego do komercjalizacji prac B+R sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny, zmieniając po stronie inwestorów prywatnych percepcję opłacalności inwestycji. Dofinansowane w ten sposób projekty stanowią atrakcyjny produkt m.in. dla funduszy venture capital.

Nabór wniosków potrwa od 4 do 19 maja.

Źródło: NCBR

Komentarze

Zauważ proszę, że komentarze krytyczne są jak najbardziej pożądane, zachęcamy do ich zamieszczania i dalszej dyskusji. Jednak komentarze obraźliwe, rasistowskie czy homofobiczne nie są przez nas akceptowane. Tego typu komentarze będą przez nas usuwane.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
September 21 2018 11:51 V11.0.0-1