reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alinoubigh dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 31 marca 2016

ARP i PIAP będą wspierać innowacyjne projekty

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP podpisały umowę na rzecz rozwoju innowacyjnych projektów.

- ARP, we współpracy z PIAP, chce pomóc instytutom naukowym komercjalizować wypracowane przez nie innowacyjne technologie, zaś przedsiębiorcom znaleźć poszukiwane rozwiązania - powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA. ARP oferuje im m.in. analizę projektów innowacyjnych, ocenę kierunków ewolucji, poziomu innowacyjności i dojrzałości technologii oraz możliwości i obszarów ich komercyjnego zastosowania. - Naszym wspólnym celem jest również wypracowanie dobrych praktyk współpracy pomiędzy dostawcami innowacyjnych rozwiązań i przedsiębiorcami poszukującymi przewag konkurencyjnych na rynku – podkreślił Marcin Chludziński, prezes ARP SA. PIAP posiada duże doświadczenie w analizie potencjału projektów w takich obszarach jak: automatyka i robotyka przemysłowa, robotyka mobilna, technologie pomiarów, przetwarzania obrazów, technologie kosmiczne i satelitarne oraz badania na rzecz bezpieczeństwa i obronności. – Łączymy siły z ARP. Będziemy wspólnie oceniać projekty innowacyjne, ich poziom technologiczny, potencjał innowacyjny oraz aspekty biznesowo-finansowe. Mam nadzieję, że rezultatem naszych działań będzie wypracowanie standardów współpracy przedsiębiorców i dostawców innowacji - powiedział dr inż. Piotr Szynkarczyk, dyrektor PIAP. ARP i PIAP zamierzają również w dalszej perspektywie pomagać przedsiębiorcom i instytutom naukowym pozyskiwać środki na realizacje projektów. Źródło: ARP
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2