reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© 3quarks dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 29 marca 2016

ESA pomoże wdrażać technologie kosmiczne w transporcie kolejowym

Space4Rail to przedsięwzięcie, które stanowi łącznik pomiędzy sektorem kosmicznym, sektorem transportu kolejowego a ESA oferującej wsparcie ze strony swoich ekspertów czy możliwość korzystania z wyspecjalizowanych laboratoriów.

Space4Rail to m.in. dedykowana strona internetowa związana z przemysłem kolejowym. Dzięki niej podmioty, które chcą powiązać technologie kosmiczne z kolejnictwem mają mieć łatwiejszy dostęp do informacji, zasobów technologicznych oraz finansowych Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). - Wierzymy, że technologie wykorzystywane w przestrzeni kosmicznej mogą służyć przemysłowi kolejowemu. Wyzwaniem jest adaptacja tych technologii do zróżnicowanych na poziomie krajowym sieci kolejowych – powiedział Michele Castorina, kierownik projektu w ESA. Programy ESA, które wspierają Space4Rail to: General Support Technology Programme (GSTP), Technology Research Program (TRP), General Studies Programme (GSP) oraz Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES). Łatwiejszy dostęp do infrastruktury, ekspertów czy po prostu informacji ma wpłynąć na jakość usług świadczonych przez przedsiębiorstwa związane z transportem kolejowym, ich konkurencyjność, jak też konkurencyjność samej kolei względem innych środków transportu, oraz bezpieczeństwo całej infrastruktury. Przede wszystkim Space4Rail ma służyć obustronnej komunikacji i zacieśnianiu współpracy między podmiotami gospodarczymi a ESA. Technologie kosmiczne mogą być wykorzystywane w przemyśle kolejowym na wiele sposobów. Od wielopodmiotowej komunikacji w czasie rzeczywistym przez śledzenie pociągów aż po analizę bezpieczeństwa i stanu infrastruktury. Beneficjentami nie są jedynie przedsiębiorstwa kolejowe, ale też inwestorzy i wreszcie zwykli obywatele, których komfort podróżowania polepsza się. Zapotrzebowanie na wykorzystanie najnowszych technologii w tej dziedzinie gospodarki będzie wzrastało. Źródło: PARP
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2