reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© elena duvernay dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 24 marca 2016

Partnerstwo PW, CEZAMAT i Creotech

Politechnika Warszawska, CEZAMAT PW Sp. z o.o. oraz Creotech Instruments S.A. podpisali umowę o współpracy w obszarze technik kosmicznych i satelitarnych.

Celem umowy jest stworzenie partnerstwa służącego trójstronnemu wykorzystaniu doświadczeń i pozycji oraz potencjału badawczego i dorobku naukowego w dziedzinie technik kosmicznych i satelitarnych. Współpraca obejmować będzie m.in. utworzenie wspólnej bazy badawczej, laboratoryjnej oraz wytwórczej dla prowadzenia projektów w zakresie technik kosmicznych i satelitarnych oraz wspólne prowadzenie prac wdrożeniowych i innowacyjnych mających na celu praktyczne wykorzystanie wyników prac badawczych realizowanych w ramach umowy. Partnerzy będą także wymieniać się wiedzą, organizować szkolenia, seminaria i spotkania ekspertów oraz prowadzić spójną politykę informacyjną.
- Łączenie wysiłków twórczych naukowców i przedstawicieli przemysłu zawsze daje znakomite rezultaty. Zawarta dzisiaj umowa o współpracy między naszymi instytucjami z pewnością zaowocuje innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych, które znajdą zastosowanie w polskiej gospodarce – mówi prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.
Mariusz Wielec, prezes zarządu CEZAMAT PW przypomina, że kompleks badawczy CEZAMAT od samego początku zaprojektowany był do współpracy z przemysłem. - Sposób budowy infrastruktury, organizacji pracy i zarządzania pozwala na elastyczną współpracę z podmiotami przemysłowymi. Centrum wyposażone będzie w zaawansowane linie technologiczne oraz platformy projektowania, symulacji, diagnostyki i charakteryzacji – mówi Mariusz Wielec. - Wierzymy, że warto wzmacniać współpracę między uczelniami wyższymi, a firmami innowacyjnymi – mówi dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments. – Jesteśmy w stanie bardzo wiele się od siebie nawzajem nauczyć i wspólnie możemy zdziałać zdecydowanie więcej. Cechą charakterystyczną prawdziwie silnych i innowacyjnych gospodarek jest to, że wiodące ośrodki naukowe ściśle współpracują z rodzimym biznesem – dodaje Brona, który sam łączy rolę prezesa prywatnej firmy z obowiązkami wykładowcy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Źródło: CEZAMAT
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 26 2020 22:10 V18.0.3-2