reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© robyn mackenzie dreamstime.com_pie Przemysł elektroniczny | 22 marca 2016

VIGO System – rekordowe przychody i zyski

Strategia rozwoju VIGO System na lata 2016-2020 zakłada m.in. budowę nowego zakładu produkcyjnego i rozwój technologii produkcji. Spółka zamierza potroić sprzedaż do 2020 r.

O 30%, do 9,5 mln zł, wzrósł w 2015 r. zysk netto producenta najbardziej zaawansowanych detektorów podczerwieni. Przychody VIGO System w minionym roku, po 25% wzroście, wyniosły 25,6 mln zł. Wzrost sprzedaży został osiągnięty dzięki zamówieniom z segmentu bezpieczeństwa transportu, przemysłu i przemysłu obronnego. Giełdowa spółka nie zamierza zwalniać tempa. - 2015 rok była dla nas czasem wyjątkowo wytężonej pracy i często rewolucyjnych zmian w ramach organizacji, które, w moim przekonaniu, okażą się przełomowe dla rozwoju spółki i budowy jej wartości dla akcjonariuszy. Tym bardziej cieszymy się, że pomimo wielu wyzwań stojących przed spółką, miniony rok okazał się niezwykle pomyślny i przyniósł rekordowy wzrost przychodów ze sprzedaży przy zachowaniu bardzo wysokiej, ponad 37% rentowności netto – komentuje Adam Piotrowski, prezes VIGO System. Prezes zarządu giełdowej spółki wskazuje, że w minionym roku w spółce płynnie dokonała się zmiana pokoleniowa na kluczowych dla jej funkcjonowania stanowiskach, przeprowadzona została reorganizacja strategicznych jej działów (sprzedaży i produkcji), w efekcie czego m.in. zacieśniono współpracę z kluczowymi klientami VIGO, jak również zdynamizowano ekspansję zagraniczną na niezwykle perspektywicznych rynkach azjatyckich (blisko 2-krotny wzrost sprzedaży) oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady, do tej pory będących domeną głównych konkurentów VIGO. - Rok 2015 przyniósł również liczne sukcesy w dziedzinie badań oraz rozwoju technologii. Spółka rozpoczęła realizację kilku nowych projektów, które będą miały decydujące znaczenie dla jej rozwoju w najbliższych latach. Jednym z najważniejszych jest wdrożenie do produkcji technologii MBE, co pozwoli na rozszerzenie oferty VIGO. Sprzedaż pierwszych urządzeń opartych o nowe technologie planowana jest na drugą połowę 2016 r. – komentuje Piotrowski. Prezes VIGO System podkreśla, że to dopiero początek zmian, których kierunek wyznacza Strategia spółki na lata 2016-2020. - Razem z naszymi partnerami z europejskiej branży fotonicznej zamierzamy znacznie poszerzyć rynek systemów opartych o średnią podczerwień. Analizując obecne trendy społeczno-ekonomiczne znajdujemy ogromny potencjał w zastosowaniach związanych z medycyną, ochroną środowiska, Internetem rzeczy oraz zaawansowanym wytwarzaniem (industry 4.0). By upowszechnienie zastosowań naszych technologii było możliwe, konieczne jest jednak zmniejszenie kosztu jednostkowego detektorów, co możemy osiągnąć tylko poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych, efektywności produkcji oraz skrócenia czasu niezbędnego do wdrażania nowych technologii. Nasz plan inwestycyjny zakłada przeznaczenie ok. 55 mln zł na stworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz centrum wdrożeniowego, jak również na dalszy rozwój naszych technologii i ich integrację z rozwiązaniami partnerów – informuje Piotrowski. Łukasz Piekarski, wiceprezes VIGO System, podkreśla, że plan inwestycji zakłada współfinansowanie nakładów ze środków unijnych, starania o które już się rozpoczęły. – VIGO System ma na swoim koncie szereg zakończonych sukcesem projektów badawczo-rozwojowych, współfinansowanych z funduszy europejskich i krajowych. Nasze plany rozwojowe doskonale wpisują się zarówno w strategię Komisji Europejskiej, która uznała fotonikę jako jedną z kluczowych dla gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej technologii jak i polską koncepcję rozwoju gospodarczego, zakładającą m.in. wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw oraz ich zagranicznej ekspansji. Mamy więc wszelkie podstawy ku temu by sądzić, że nasze starania o zaangażowanie środków unijnych w plan rozwoju VIGO zakończą się sukcesem – analizuje Piekarski. Adam Piotrowski podkreśla, że plany inwestycyjne Spółki nie wpłyną na jej politykę dywidendową. – Chcemy niezmiennie przeznaczać co najmniej 50% zysku netto na wypłatę dywidend. Polityka dywidendowa jest jednym z filarów strategii rozwoju spółki i budowy jej wartości dla akcjonariuszy – podkreśla Piotrowski.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1