reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cacaroot dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 marca 2016

Potężny wzrost Sonela

W 2015 roku sprzedaż Grupy Sonel wzrosła o 58,2% i przekroczyła 90 mln PLN. Zysk jednostki dominującej poszybował w górę: +158,2% r/r.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej to 12,2 mln PLN, co stanowi 158,2% wyniku 2014 roku. Zysk brutto Sonela wyniósł 13,38 mln PLN i był o 61,4% lepszy niż w 2014 roku. - Stan finansów spółki dominującej na koniec roku pozwala Zarządowi rekomendować dla akcjonariuszy Sonel SA, dywidendę z zysku za 2015 rok, na poziomie najwyższym w historii funkcjonowania Sonel SA - czytamy w raporcie.
- Rzeczywistość jest taka, że rok 2015 był najlepszym okresem w historii Sonel SA – komentuje Krzysztof Wieczorkowski, prezes Sonela.
W liście do akcjonariuszy prezes Krzysztof Wieczorkowski przedstawił niektóre plany Sonela. - W 2016 roku w dalszym ciągu będziemy rozwijali działalność spółki w Indiach, widząc tam duży potencjał. Doświadczenie pokazuje, że budując grupę kapitałową, mimo wielu trudności, uzyskuje się pewne przewagi na rynku, które nie byłyby możliwe do uzyskania działając jako jeden podmiot. Ten kierunek rozwoju w miarę naszych potrzeb będzie nadal preferowany. - Wchodzimy w rok 2016, jako grupa posiadająca określone zasoby finansowe oraz jasno zdefiniowaną strategię działania. Oczekujemy, że każda ze spółek będzie już rentowna, a osiągnięte wyniki całej grupy nie będą gorsze od tych z 2015 roku - napisał Krzysztof Wieczorkowski - Cały rok intensywnie pracowaliśmy nad konstrukcjami wprowadzając do oferty kilka produktów, w tym jeden opracowany w nowo utworzonym dziale konstrukcyjnym w Świdnicy. Nakłady na prace rozwojowe przekroczyły 7 mln złotych. Proces wdrażania nowych konstrukcji był wspierany z funduszy unijnych – czytamy w komunikacie.
reklama
reklama
January 26 2021 10:57 V18.15.16-2