reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© beaniebeagle dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 18 marca 2016

Astri Polska ze zleceniem Polskiej Agencji Kosmicznej

POLSA zleciła opracowanie studium wykonalności dla projektu „Architektura systemu świadomości sytuacyjnej w zakresie kosmosu w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych.”

Agencja zleciła przygotowanie studium firmie Astri Polska Sp. z o.o.. Umowa została podpisana 11 marca 2016 roku, a opracowanie będzie gotowe w połowie czerwca 2016 roku. Systemy satelitarne, które pełnią istotną rolę w rozwoju gospodarczym i zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, są coraz bardziej narażone na różne zagrożenia. Zagrożenia te mogą się wiązać z rozmaitymi czynnikami: atakami realizowanymi przy pomocy broni antysatelitarnej, zagłuszaniami i fałszowaniem przekazywanych sygnałów, cyberatakami, promieniowaniem elektromagnetycznym Słońca czy kolizjami z innymi obiektami. System świadomości sytuacyjnej w zakresie kosmosu (SSA - Space Situational Awareness) ma zapewnić możliwość śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej i określania ich charakterystyk, jak również obserwowania zjawisk w niej zachodzących oraz ostrzegania i zapobieganie zagrożeniom dla wokółziemskiej infrastruktury satelitarnej. Celem studium jest określenie możliwości i warunków realizacji architektury systemu świadomości w kosmosie (Space Domain Awareness – SDA, Space Situational Awareness – SSA) ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych (Space Surveillance and Tracking – SST) dla potrzeb sił zbrojnych, służb bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego oraz gospodarki Polski. Studium ma określić, czy projekt ten jest wykonalny i przedstawić analizę alternatywnych wariantów jego realizacji. W szczególności powinno opisać m.in. możliwość realizacji architektury systemu współpracującego z systemami innych państw i organizacji międzynarodowych oraz możliwe scenariusze osiągnięcia jego pełnej operacyjności. Studium powinno też określić zakres zadań naukowych wspierających budowę systemu, które mogłyby być realizowane w ramach programów i projektów Polskiej Agencji Kosmicznej i innych instytucji, oraz opisać zakres zadań związanych z wytworzeniem komponentów niezbędnych do budowy systemu. - To drugie studium, którego realizację zleciliśmy w ostatnich miesiącach – powiedział Lech Majewski, wiceprezes Polskiej Agencji Kosmicznej ds. Obronnych. - Realizacja studiów jest bardzo istotna, bo mogą one dostarczyć cennych informacji na temat kondycji i możliwości polskiego sektora kosmicznego. Mogą też być wstępem do realizacji projektów, które w przyszłości mogłyby wspomóc realizację istotnych zadań na rzecz administracji i gospodarki narodowej oraz sił zbrojnych i służb bezpieczeństwa Polski. Agencja ogłosiła wcześniej konkursy na opracowanie wstępnych studiów wykonalności 2 projektów: „Satelitarnego systemu zobrazowań radarowych” oraz „Astronomicznego satelity obserwacyjnego w paśmie UV.”
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2