reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© norebbo dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 marca 2016

250 mln PLN za skuteczną komercjalizację badań

W sumie 250 mln PLN mogą zyskać uczelnie i jednostki naukowe, które efektywnie współpracują z biznesem.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiły konkurs na dofinansowanie kosztów utrzymania infrastruktury badawczej, która służy komercjalizacji prac B+R. – Stawiamy na coraz ściślejsze przenikanie się nauki i biznesu, bo to przekłada się na realne zyski dla gospodarki. Komercjalizacja badań powinna stać się standardem, a nie wyjątkiem od reguły. Dlatego będziemy premiować naukowców, którzy nie zamykają się w zaciszach laboratoriów, ale wprowadzają wyniki swoich prac na rynek – mówi dr Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
– Mamy w Polsce sprzęt i laboratoria światowej klasy, których nierzadko zazdroszczą nam badacze z krajów „starej” Europy. Tego skoku jakościowego udało się dokonać dzięki funduszom unijnym. Teraz czas na wykorzystanie tych laboratoriów do realizacji ambitnych projektów badawczo-rozwojowych służących gospodarce. W Programie oferujemy środki na utrzymanie już istniejącej infrastruktury, ale co najważniejsze - dodatkową premię otrzymają te podmioty, które najskuteczniej współpracują z przedsiębiorcami i komercjalizują wyniki prac B+R – mówi Leszek Grabarczyk, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Program PANDA 2 skierowany jest do ośrodków prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe oraz działających na rzecz upowszechniania nauki. Wsparciem zostanie objęta infrastruktura o wartości co najmniej 50 mln PLN powstała dzięki Programowi Operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka, która umożliwia prowadzenie badań na zamówienie podmiotów zewnętrznych. Celem konkursu jest zachęcenie ośrodków badawczych do ściślejszej współpracy z biznesem, a naukowców - do komercjalizowania wyników swoich badań. Dofinansowanie projektu przyznawane będzie corocznie, a jego wysokość aż w 80 proc. będzie uzależniona od przychodów z komercjalizacji wyników prac zrealizowanych przy wykorzystaniu posiadanej infrastruktury w ostatnim roku. Wnioski można składać do 11 kwietnia 2016 r., natomiast wsparcie projektów w konkursie potrwa do końca 2020 roku. Łączny budżet programu wynosi 250 mln PLN (maksymalnie 50 mln PLN w każdym roku). Źródło: NCBR
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2