reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 marca 2016

Medicalgorithmics: sprzedaż w górę o 66%

Zyski spółki za 2015 rok nie nadążyły za wzrostem sprzedaży. Największy wpływ na to miały jednorazowe koszty związane z postępowaniem sądowym przeciwko amerykańskiemu Spectocor LLC.

Polska spółka z branży telemedycyny opublikowała raport roczny: obroty za 2015 rok wyniosły 49,3 mln PLN, co oznacza 66% wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Zysk netto spadł natomiast o 4%. Oto najważniejsze dane finansowe Medialgorithmics za 2015 rok. - Jednym z kluczowych dla Medicalgorithmics wydarzeń i wyzwań minionego roku było rozwiązanie umowy aliansu strategicznego z jednym z naszych partnerów w USA – spółką AMI Monitoring Inc. i jej spółką zależną Spectocor LLC – oraz związane z tym faktem postępowanie sądowe, którego byliśmy stroną inicjującą – informuje zarząd Medicalgorithmics. Koszty postępowania sądowego sięgnęły 8,8 mln PLN, ale jak podkreśla spółka, miały one charakter jednorazowy. Zrekompensować jest mają korzyści płynące z przejęcia drugiego strategicznego partnera na rynku USA - Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC. - Akwizycja jest zgodna z długofalową strategią spółki i wierzymy, że będzie dla nas stanowić akcelerator wzrostu biznesu, wyników finansowych i wartości spółki – czytamy w komunikacie. Medicalgorithmics nie wyklucza w przyszłości kolejnych przejęć, jednak w najbliższym czasie będzie się koncentrować przede wszystkim na kontynuacji rozwoju organicznego. - Kluczowe są dla nas działania, zmierzające do zwiększenia udziału Medicalgorithmics w amerykańskim rynku usług i urządzeń związanych ze zdalnym monitoringiem zaburzeń pracy. Naszym celem w perspektywie kilkuletniej jest osiągnięcie pozycji największego dostawcy technologii w zakresie zdalnej diagnostyki zaburzeń pracy serca. Ponadto intensywnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami – duże nadzieje wiążemy z systemem do zdalnej rehabilitacji kardiologicznej, który zadebiutuje na rynku jako pierwszy z nowych produktów i będzie miał najistotniejszy wpływ na pozyskiwanie nowych kontraktów, a co za tym idzie – dynamikę wzrostu wyników Medicalgorithmics w długim terminie – raportuje spółka. Źródło: © Medicalgorithmics
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2