reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© daniel schweinert dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 11 marca 2016

Politechnika Warszawska i Centrum Techniki Morskiej podpisały porozumienie

8 marca 2016 r. w Warszawie podpisano porozumienie o współpracy, zawarte pomiędzy Politechniką Warszawską, a Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej SA(CTM).

Celem porozumienia jest współpraca dotycząca projektowania, budowy i wdrażania: bezprzewodowych systemów transmisji danych, urządzeń łączności KF/UKF, systemów przetwarzania informacji, systemów satelitarnych i kosmicznych, systemów rakietowych, a także systemów bezzałogowych, w tym w szczególności w zastosowaniach morskich. Współpraca obu instytucji ma wieloletnią historię. Szczególnego znaczenia i dynamiki nabrała jednak w 2012 roku, w którym to, w ramach konsorcjum złożonego z CTM (lider), Akademii Marynarki Wojennej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Centrum Techniki Okrętowej rozpoczęto prace w ramach programu strategicznego, mającego na celu opracowanie morskich platform nawodnych i podwodnych. - Podstawą sukcesów w realizacji kluczowych dla polskiej gospodarki interdyscyplinarnych projektów badawczych jest integracja potencjału intelektualnego uczelni z potrzebami sektora przemysłowego i pogłębienie współpracy badawczo-rozwojowej tych dwóch podmiotów. To sposób na zdynamizowanie gospodarki i zwiększenie jej innowacyjności. Obecnie szczególne znaczenie mają technologie z zakresu obronności i bezpieczeństwa. Podpisanie porozumienia o współpracy z CTM nabiera w tej sytuacji dodatkowej wagi i znaczenia – skomentował inicjatywę prof. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej. - Podpisany dzisiaj dokument potwierdza nie tylko doskonałe relacje, ale przede wszystkim, zrozumienie kluczowego znaczenia połączenia potencjałów intelektualnych jednej z największych i najlepszych uczelni wyższych w Europie Środkowo‐Wschodniej i Ośrodka o szczególnym doświadczeniu w zakresie wytwarzania, modernizacji i integracji systemów dla Marynarki Wojennej ‐ to bezsprzecznie korzyść dla rozwoju innowacyjnych polskich technologii militarnych – stwierdził prezes zarządu, dyrektor naczelny dr inż. Andrzej Kilian. Źródło: Politechnika Warszawska
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2