reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Aplisens Przemysł elektroniczny |

Aplisens podsumowuje 2015 rok

W ubiegłym roku znacznie zwiększył się potencjał produkcyjny polskiej spółki. Aplisens w 2015 roku odnotował niewielki spadek przychodów, wzrósł natomiast zysk netto.

W 2015 r. Aplisens wypracował 13,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 12,63 mln zł zysku rok wcześniej (+8,6%). Zysk operacyjny spółki kierowanej przez Adama Żurawskiego wyniósł w ubiegłym roku 16,99 mln zł wobec 17,05 mln zł zysku w 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88,37 mln zł w 2015 r. (89,32 mln zł rok wcześniej, spadek o 1,1%). Struktura geograficzna sprzedaży przedstawia się następująco: Prezes Aplisensa, Adam Żurawski poinformował, że celem spółki na 2016 rok jest zwiększenie przychodów na rynkach UE w stosunku do roku 2015, a na pozostałych rynkach oczekiwane są ponad 20% wzrosty. - Prowadzimy różne działania, które powinny nam pomóc w zwiększaniu obrotów na pozostałych rynkach. Szansę upatrujemy w Iranie, gdzie tak naprawdę jesteśmy obecni od 10 lat. Podjęliśmy także decyzję o zdobyciu certyfikatów na rynek amerykański i kanadyjski. Chcemy, by w 2017 roku na tych rynkach pojawiła się zauważalna sprzedaż - mówi w portalu akcjonariat.pl Adam Żurawski Aplisens w raporcie rocznym podsumowuje dotychczasową realizację programu inwestycyjnego, zaplanowanego na lata 2014-2016. W tym okresie Grupa chce przeznaczyć na inwestycje kwotę 39,2 mln zł, w kolejnych latach odpowiednio 16,4 mln zł, 13,3 mln zł i 9,5 mln zł. Planowane nakłady obejmują m.in. wydatki na składniki rzeczowego majątku trwałego, prace badawczo-rozwojowe, nowe technologie, nakłady na zagraniczne spółki dystrybucyjne oraz zwiększenie kapitału obrotowego w poszczególnych spółkach. Wszystkie inwestycje zostały sfinansowane ze środków własnych Grupy. I tak w roku 2014 Aplisens przeznaczył 11,19 mln zł na inwestycje, w szczególności należy tu wymienić:
  • nakłady na budowę i wyposażenie fabryki przetworników ciśnienia na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w wysokości 2,65 mln zł,
  • nakłady na budowę fabryki w Krakowie 4,89 mln zł,
  • zakup maszyn i urządzeń w wysokości 1,78 mln zł,
  • badania i rozwój, certyfikaty w wysokości 1,87 mln zł.
Natomiast w 2015 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 9,68 mln zł, które przeznaczono m.in. na:
  • nakłady na wyposażenie fabryki przetworników ciśnienia na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN w wysokości 1,33 mln zł
  • nakłady na wyposażenie fabryki w Krakowie 0,72 mln zł
  • zakup maszyn i urządzeń w wysokości 2,53 mln zł
  • badania i rozwój, certyfikaty w wysokości 1,79 mln zł
  • dokapitalizowanie spółki zależnej w Rosji w wysokości 3,31 mln zł.
Grupa Aplisens jest producentem elementów aparatury kontrolno-pomiarowej przeznaczonej na potrzeby automatyki przemysłowej. W ofercie firmy są również urządzenia do pomiaru ciśnienia. Swoje produkty dostarcza do około 100 państw na świecie. Źródło: © Aplisens
reklama
reklama
March 23 2023 15:49 V20.13.12-1
reklama
reklama