reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alterfalter dreamstime.com Nauka | 03 marca 2016

NCBR: Ponad 890 mln z艂 dla uczelni

W 2016 roku Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju przeprowadzi siedem konkurs贸w w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j, na kt贸re 艂膮cznie przeznaczy 892 mln z艂.
Zgodnie przyj臋tymi przez NCBR planami na ten rok, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j uczelnie b臋d膮 mog艂y ubiega膰 si臋 o 艣rodki m.in. na prowadzenie interdyscyplinarnych studi贸w doktoranckich, umi臋dzynarodowienie program贸w nauczania oraz podnoszenie kluczowych kompetencji zar贸wno w艣r贸d student贸w, jak i kadry. Pierwszy og艂oszony przez NCBR konkurs, o bud偶ecie 200 mln z艂, stawia za priorytet dostosowanie program贸w kszta艂cenia do potrzeb gospodarki, spo艂ecze艅stwa i rynku pracy. Projekty b臋d膮 uwzgl臋dnia艂y potrzeby poszczeg贸lnych wojew贸dztw, okre艣lone w Regionalnych Strategiach Innowacji. Istot膮 鈥濶owych Program贸w Kszta艂cenia鈥 jest wsp贸艂praca uczelni z pracodawcami, polegaj膮ca na w艂膮czaniu ich w proces przygotowania i realizacj臋 projektu. 鈥 Efektywna wsp贸艂praca uczelni z przedsi臋biorcami w zakresie kszta艂cenia student贸w jest niezwykle wa偶na dla rozwoju kraju. Dobrze wykszta艂ceni, posiadaj膮cy odpowiednie kompetencje absolwenci stanowi膮 si艂臋 nap臋dow膮 gospodarki, kt贸ra mo偶e sta膰 si臋 bardziej innowacyjna, je艣li odpowiednio wykorzystamy potencja艂 m艂odego pokolenia 鈥 m贸wi wiceminister nauki i szkolnictwa wy偶szego dr Piotr Dardzi艅ski. W konkursie 鈥濶owe Programy Kszta艂cenia鈥 uczelnie mog膮 zg艂asza膰 projekty dotycz膮ce utworzenia i realizacji nowych kierunk贸w studi贸w lub adaptacji istniej膮cych ju偶 program贸w do aktualnych potrzeb spo艂eczno-gospodarczych. Realizowane projekty b臋d膮 musia艂y obejmowa膰 ca艂y cykl kszta艂cenia, t.j. studia pierwszego lub drugiego stopnia b膮d藕 jednolite studia magisterskie, co ma zapewni膰 jak najlepsze przygotowanie student贸w do wej艣cia na rynek pracy.
鈥 W dynamicznie zmieniaj膮cej si臋 rzeczywisto艣ci uczelnie powinny odpowiednio reagowa膰 na zmiany zachodz膮ce w gospodarce i na rynku pracy, a przedsi臋biorcy korzysta膰 z mo偶liwo艣ci wsp贸艂tworzenia program贸w studi贸w, dzi臋ki czemu na rynku pojawi si臋 wi臋cej specjalist贸w dobrze przygotowanych do pracy w danej dziedzinie. Inwestuj膮c w popraw臋 jako艣ci i nowoczesne metody kszta艂cenia, zwi臋kszamy szanse na szybszy rozw贸j gospodarczy kraju 鈥 m贸wi prof. Jerzy K膮tcki, zast臋pca dyrektora Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju.
O dofinansowanie w wysoko艣ci maksymalnie 12 mln z艂 mog膮 ubiega膰 si臋 publiczne b膮d藕 niepubliczne szko艂y wy偶sze, kszta艂c膮ce co najmniej stu student贸w na studiach stacjonarnych. Wysoko艣膰 dofinansowania zale偶e膰 b臋dzie od wielko艣ci uczelni, mierzonej liczb膮 student贸w. Nab贸r wniosk贸w w konkursie potrwa 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. Kolejnym, zaplanowanym na rok 2016 przedsi臋wzi臋ciem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j b臋dzie skierowany do uczelni wy偶szych 鈥濸rogram Rozwoju Kompetencji鈥 w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Wy艂onione w nim projekty dostan膮 艂膮cznie 250 mln z艂 m.in. na certyfikowane szkolenia i warsztaty, dodatkowe zaj臋cia realizowane wsp贸lnie z pracodawcami czy wizyty studyjne. Opr贸cz wsparcia projekt贸w przeznaczonych dla student贸w, NCBR zaplanowa艂 tak偶e dofinansowanie dzia艂a艅 rozwijaj膮cych umiej臋tno艣ci zawodowe kadr. Na 鈥濸odniesienie Kompetencji Kadry Dydaktycznej鈥 NCBR przeznaczy 132 mln z艂. W drugim p贸艂roczu zaplanowano m.in. konkursy: 鈥濵i臋dzynarodowe Programy Kszta艂cenia鈥 oraz 鈥濱nterdyscyplinarne Programy Studi贸w Doktoranckich鈥 o 艂膮cznej alokacji 300 mln z艂. Ponadto w 2016 roku NCBR przeprowadzi dwa konkursy w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji. 鈥濫dukacja Filozoficzna鈥 i 鈥炁歝ie偶ki Kopernika 2.0鈥 skoncentruj膮 si臋 na rozwoju oferty uczelni jako forum aktywno艣ci spo艂ecznej. 殴r贸d艂o: NCBR
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 20 2019 12:04 V12.2.3-2