reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© jon helgason dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 marca 2016

NCBR: Ponad 146 mln PLN na innowacyjne projekty

NCBR ogłosiło wyniki konkursu dla dużych firm w tzw. „szybkiej ścieżce”. Wśród wybranych projektów znajdują się przedsięwzięcia zgłoszone przez Vector czy NEWAG.

Dzięki wsparciu NCBR przedsiębiorcy będą realizować nowatorskie, ambitne projekty badawczo-rozwojowe. – Budowanie pozycji rynkowej w oparciu o innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi to klucz do sukcesu zarówno konkretnych firm, jak i całej gospodarki. Polscy przedsiębiorcy powinni więc zwiększać swoje zaangażowanie w działalność badawczo-rozwojową i podejmować się realizacji ambitnych projektów B+R. Mądrze inwestując środki unijne przeznaczone na wspieranie polskich firm stymulujemy rozwój gospodarczy oparty o innowacje – mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński. Konkurs „szybkiej ścieżki” dla dużych przedsiębiorstw został ogłoszony we wrześniu ubiegłego roku w ramach Poddziałania 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój, którego celem jest podniesienie innowacyjności firm dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w ich działalności gospodarczej. – Duże przedsiębiorstwa wykazują niższą od MŚP skłonność do ponoszenia ryzyka związanego z realizacją projektów badawczo-rozwojowych. „Szybka ścieżka” adresowana do dużych firm to odpowiedź na to wyzwanie, a wyniki konkursu pokazują, że choć wiele pracy jeszcze przed nami, to na polskim rynku jest już grupa przedsiębiorstw, które rozumieją korzyści płynące z inwestowania w B+R – mówi prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora NCBR. Oto cztery spośród 12 wybranych projektów: Budżet konkursu wynosił 750 mln złotych, a minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu musiała wynosić 12 mln zł. Przedsiębiorcy złożyli 114 wniosków o dofinansowanie. Po 90 dniach, na podstawie oceny ekspertów NCBR wyłonił 12 najlepszych projektów, które otrzymają wsparcie w wysokości ponad 146 mln zł. Wkład własny przedsiębiorców wyniósł prawie 165 mln zł. Źródło: © NCBR
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-1