reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 03 września 2009

Rosną wyniki operacyjne Grupy Apator SA

Pomimo kryzysu, w pierwszym półroczu 2009 Grupa Apator w znacznym stopniu poprawiła zarówno sprzedaż, jak i wyniki operacyjne.

• Zatrudnienie w Grupie Apator zmniejszyło się z 1.860 osób na koniec roku 2008 do 1.664 osób na 30 czerwca 2009 • Przychody Grupy Apator wzrosły w 1H.2009 o 14.8%, z poziomu 153.6 mln zł do 176.3 mln zł • W szczególności rosną przychody z tytułu sprzedaży aparatury pomiarowej (z 93.7 mln zł do 119.7 mln zł, wzrost o 27.57%), gorzej natomiast sprawuje się segment aparatury łącznikowej (spadek z 57.8 mln zł do 55.0 mln zł, -5.0%). • Eksport wynosi 27.71% sprzedaży (wzrost o 1.5 p.p. we stosunku do 1H.2009). • Zysk z działalności operacyjnej wzrósł w stosunku do pierwszej połowy 2008 o 26.8%, z 18.9 mln zł do 23.9 mln zł. • Analiza kosztów bezpośrednich, przedstawiona przez Spółkę w sprawozdaniu półrocznym, wskazuje iż za kreowanie wyniku operacyjnego w około 70% odpowiedzialny jest segment aparatury pomiarowej. Bez uwzględnienia narzutu kosztów pośrednich, segment ten wygenerował w 1H.2009 35.8 mln zł nadwyżki finansowej. • Wynik netto był gorszy niż przed rokiem i ukształtował się na poziomie 97 mln zł (rok wcześniej 14.5 mln zł, -33.5%). W szczególności na złych wynikach netto zaważyły straty poniesione na opcjach walutowych: w 1H.2009 obciążyły one wynik kwotą 9.4 mln zł) • Grupa Apator na nakłady w rzeczowy majątek trwały przeznaczyła 6.6 mln zł (w 1H.2008 było to 3.6 mln zł) • Wśród najważniejszych wydarzeń należy wymienić przejęcie w styczniu 2009 roku pakietu 50.8% udziałów spółki WMC Telemetria Sp. z o.o., producenta i dostawcy bezprzewodowych systemów telemetrycznych dla liczników ciepła i wody.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 04 2020 10:54 V18.6.10-1