reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© david alary dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 23 lutego 2016

NCBR: ponad 73,5 mln PLN na 15 innowacyjnych projektów

Narodowe Centrum Bada艅 i Rozwoju og艂osi艂o wyniki pierwszego konkursu 鈥濸rojekty aplikacyjne鈥. Konsorcja z艂o偶one z jednostek naukowych i przedsi臋biorstw otrzymaj膮 na swoje nowatorskie projekty ponad 70 mln PLN.
鈥 Polska gospodarka mo偶e odnie艣膰 sukces tylko wtedy, gdy oprzemy jej rozw贸j o zasoby polskiej nauki. Przyk艂ady nowatorskich rozwi膮za艅 i technologii opracowanych przez polskich naukowc贸w dowodz膮, 偶e mamy ogromny potencja艂, kt贸ry jednak nie jest jeszcze w pe艂ni wykorzystywany. Zmieniamy ten stan rzeczy wspieraj膮c ambitne projekty realizowane wsp贸lnie przez polskich naukowc贸w i przedsi臋biorc贸w, kt贸rzy maj膮 szans臋 stworzy膰 innowacyjne w skali 艣wiata rozwi膮zania 鈥 m贸wi wiceminister nauki i szkolnictwa wy偶szego dr Piotr Dardzi艅ski. Konkurs w ramach poddzia艂ania 4.1.4 鈥濸rojekty aplikacyjne鈥 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozw贸j by艂 organizowany po raz pierwszy. Celem dzia艂ania jest wsparcie najlepszych projekt贸w B+R, obejmuj膮cych badania przemys艂owe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadz膮cych do powstania polskich, unikalnych w skali globalnej rozwi膮za艅. Jego bud偶et wynosi艂 200 mln PLN.
W艣r贸d beneficjent贸w konkursu s膮 m.in. Politechnika Wroc艂awska, Politechnika Warszawska, Akademia G贸rniczo-Hutnicza oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.
Zg艂aszane w konkursie projekty poza innowacyjno艣ci膮 w skali 艣wiatowej musia艂y si臋 wpisywa膰 w tzw. 鈥濳rajow膮 inteligentn膮 specjalizacj臋鈥. Premiowane by艂y przedsi臋wzi臋cia o charakterze ponadregionalnym, a jednym z kryteri贸w oceny by艂a op艂acalno艣膰 wdro偶enia. 鈥 Zwi臋kszanie zaanga偶owania polskich przedsi臋biorc贸w w dzia艂alno艣膰 badawczo-rozwojow膮 i efektywne wykorzystanie potencja艂u jednostek naukowych jest kluczowe dla wzrostu innowacyjno艣ci naszej gospodarki. Zale偶y nam przy tym na projektach wysokiej jako艣ci. Podejmuj膮c si臋 realizacji ambitnych, nowatorskich prac B+R polscy przedsi臋biorcy i naukowcy maj膮 szans臋 na stworzenie innowacyjnych w skali globalnej rozwi膮za艅 i technologii 鈥 m贸wi prof. Jerzy K膮tcki, zast臋pca dyrektora NCBR. W konkursie, w kt贸rym o dofinansowanie w wysoko艣ci do 10 mln PLN mog艂y si臋 ubiega膰 konsorcja z艂o偶one z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsi臋biorcy wp艂yn臋艂o 140 wniosk贸w. Do oceny merytorycznej, kt贸r膮 przeprowadzili niezale偶ni eksperci oceniaj膮cy projekty w zakresie naukowo-technologicznym oraz gospodarczo-biznesowym skierowano 135 wniosk贸w, a w kolejnym etapie panel ekspert贸w oceni艂 53 projekty. Ca艂y proces oceny trwa艂 90 dni. W wyniku oceny dofinansowanie w wysoko艣ci ponad 73,5 mln PLN otrzyma 15 projekt贸w. Zwyci臋skie konsorcja b臋d膮 pracowa艂y m.in. nad technologi膮 produkcji element贸w do zespo艂贸w nap臋dowych przeno艣nik贸w przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych, systemem do transportu gazu ziemnego, w臋glowodor贸w ciek艂ych oraz innych p艂yn贸w pod 艣rednim i wysokim ci艣nieniem do zastosowania w przemy艣le naftowym i gazowniczym, rozwi膮zaniami materia艂owymi i konstrukcyjnymi i technologi膮 produkcji niskostratnych przewod贸w napowietrznych, kt贸rych celem jest ograniczenie strat przesy艂owych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych oraz szeregiem rozwi膮za艅 z zakresu in偶ynierii materia艂owej. 殴r贸d艂o: NCBR
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 15 2019 09:57 V12.1.1-1