reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 01 września 2009

Przychody Grupy Optopol 19% w górę

Optopol Technology S.A. jest producentem innowacyjnych elektronicznych urządzeń diagnostycznych w zakresie okulistyki – firma projektuje, konstruuje, wytwarza i sprzedaje specjalistyczny sprzęt medyczny dla diagnostyki okulistycznej oraz urządzenia i wyposażenie dla gabinetów dermatologii estetycznej.

W skład Grupy Optopol SA wchodzą między innymi Optopol SA, zajmujący się wytwarzaniem sprzętu diagnostycznego dla okulistyki oraz Opłotek ze Słowenii, specjalizujący się w produkcji laserów medycznych. • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 19%, z poziomu 31.8 mln zł w 1H.2009 do 37.8 mln zł w 1H.2009. Rozwija się zarówno sprzedaż krajowa (wzrost z 14.7 do 17.8 mln zł), jak i eksport (wzrost z 17.1 mln zł do 20.0 ml zł) • Struktura przychodów Grupy Optopol oparta jest w przeważającej na produktach własnych: w 1H.2009 sprzedano własne produkty diagnostyczne o wartości 24.4 mln zł (64.4% całości obrotów) • Wzrost przychodów, wynoszący 6 mln zł, Optopol zawdzięcza w przeważającej mierze przejęciu słoweńskiej firmy Opłotek: wpływ akwizycji na obroty oszacowano na poziomie 5.9 mln zł. • Mimo znacznego wzrostu przychodów, wyniki finansowe spółki uległy pogorszeniu w stosunku do pierwszej połowy 2008: zysk EBITDA obniżył się z 4.9 mln zł do 3.9 mln zł, zysk operacyjny z 4.1 mln zł do 2.6 mln zł a wynik netto z 3.4 mln zł do -259 tys zł. Głównym czynnikiem, wpływającym na spadek zysków firmy było zmniejszenie przychodów eksportowych przyrządów wykorzystujących spektralną tomografię optyczną • W znacznym stopniu zmniejszyła się skala inwestycji w rzeczowy majątek spółki z poziomu 18.6 mln zł w 1H.2008 do 3.1 mln zł w 1H.2009 • Zatrudnienie spadło z 188 osób na koniec roku 2008 do 178 osób na 30 czerwca 2009 • Jednym z najważniejszych wydarzeń było podpisanie umowy, ma mocy której Canon został dystrybutorem wyrobów Optopol na terytorium USA, Kanady i Meksyku
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 09 2020 11:27 V18.6.11-1