reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© cumypah dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 08 lutego 2016

6 polskich firm przeszkolonych przez Polską Agencję Kosmiczną

Celem programu „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego” jest ułatwienie przedsiębiorcom startu w konkursach organizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).

W ramach Programu „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego” Polska Agencja Kosmiczna prowadziła bezpłatne konsultacje merytoryczne dla polskich firm. Dotyczyły one oceny technologii w kontekście planów i zamierzeń technologicznych ESA oraz podstawowego zakresu pomocy formalnej, prawnej i finansowej związanej z przygotowaniem aplikacji konkursowej wniosku do ESA. - Członkostwo Polski w ESA otworzyło przed polskimi przedsiębiorcami możliwość sięgania po znaczące środki finansowe na badania i rozwój technologii kosmicznych. Nasi przedsiębiorcy chcą realizować projekty dla ESA, ale procedury konkursowe wymagające znajomości zasad planowania projektów kosmicznych mogą ich zniechęcać. Nasz program usług doradczych ma się przyczynić do likwidacji tych barier i ułatwić polskim firmom proces aplikacji – mówi Marta Wachowicz, dyrektor Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Polskiej Agencji Kosmicznej odpowiedzialnego za Program „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego”.
W bezpłatnych konsultacjach Polskiej Agencji Kosmicznej wzięło udział 6 polskich firm: Blue Dot Solutions sp. z o.o., Bowman Dynamics Damian Kaniewski, Centrum Naukowo – Przemysłowe ICT S.A., GeniCore Sp. z o.o., Newind sp. z o.o. i Ultratech sp. z o.o..
Program adresowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw opracowujących i wdrażających innowacje technologiczne dla przemysłu kosmicznego oraz opracowujących nowe produkty wykorzystujące techniki satelitarne. Mogą z niego również skorzystać firmy z sektora zaawansowanych technologii, które planują rozszerzyć działalność na nowy, kosmiczny rynek zbytu. - Konkurs zorganizowany przez Polską Agencję Kosmiczną zbiegł się w czasie z naszymi planami wejścia w branżę kosmiczną. Centrum Naukowo-Przemysłowe ICT SA jest równocześnie koordynatorem Śląskiego Klastra ICT. Na co dzień analizujemy pod kątem komercjalizacji w różnych sektorach technologie i oprogramowanie opracowywane przez uczestników klastra. Możliwość ich rozwoju i zastosowania w przemyśle kosmicznym wydaje się nam szczególnie atrakcyjna – mówi Marzena Błaszczyk, dyrektor zarządzający CNP ICT SA, organizacji, która wzięła udział w programie usług doradczych Agencji. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z wysokiego poziomu merytorycznego konsultacji. Naszym kolejnym celem jest złożenie wniosku do ESA. Bez usług doradczych oferowanych przez Agencję proces ten byłby z pewnością trudniejszy i bardziej pracochłonny. Obecnie otrzymujemy pytania od firm należących do klastra o to, jak wyglądały konsultacje i konkurs. Z pewnością będziemy zachęcać naszych uczestników do udziału w tego typu inicjatywach organizowanych przez Polską Agencję Kosmiczną. Firmy, które skorzystały z usług doradczych Agencji, zostały wyłonione w 2 konkursach ogłoszonych przez Polską Agencję Kosmiczną w 4. kwartale 2015 r. Wspieranie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw z sektora kosmicznego oraz zachęcenie firm z branż technologicznych i IT do zaangażowania w przemysł kosmiczny jest jednym z zadań Polskiej Agencji Kosmicznej. Kolejna odsłona Programu „Usługi doradcze dla polskiego przemysłu kosmicznego” planowana jest na późną wiosnę 2016 r. Źródło: Polska Agencja Kosmiczna
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 25 2019 20:13 V13.3.22-2