reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 01 września 2009

Trudne półrocze dla Sonel SA

Wyniki Sonel SA za 1H.2009 w znaczący sposób odbiegają od osiągniętych w pierwszej połowie 2008. Spada sprzedaż i wyniki finansowe, na firmie wciąż ciąży sprawa opcji walutowych.

• Przychody ze sprzedaży wyniosły 12.7 mln zł, o 11% mniej niż w 1H.2008 (14.2 mln zł). Sprzedaż przyrządów spadła o 13.4% (z 11.2 mln zł do 9.7 mln zł), sprzedaż usług EMS obniżyła się o 22.4% (z 2.9 mln zł do 2.3 mln zł). • Rośnie sprzedaż na rynek krajowy (wzrost o 6.2%), spada natomiast sprzedaż przyrządów na rynki zagraniczne (-32.1%), w tym w szczególności na rynek rosyjski. Kłopoty finansowe rosyjskiego dystrybutora skłoniły Sonel do udzielenia mu pożyczki w wysokości 220 tys euro. • Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1.7 mln zł (2.8 mln zł w 1H.2008) • Zysk netto wyniósł 1.0 mln zł (2.5 mln zł) • W majątek trwały firmy zainwestowano 2.3 mln zł (16.5 mln zł) • W 1H.2009 przeprowadzono szereg działań, nakierowanych na redukcję kosztów operacyjnych. Ich efektem było między innymi redukcja personelu, z 200 osób na koniec 2008 do 186 osób na 30.06.2009 • Wśród zmian w obszarze produkcji wymienia się między innymi rozszerzenie zakresu stosowania AOI, zainstalowanie agregatu do nanoszenia powłok konforemnych DIMA H-200, doposażono gniazda produkcyjne, kontynuowano również prace nad wprowadzeniem systemu wysokiego składowania. Część wyrobów małoseryjnych zostało skierowanych do poddostawców. • Na liście kwalifikowanych dostawców znajduje 185 podmiotów, firma zauważa też tendencję wzrostu udziału komponentów kupowanych na rynkach azjatyckich
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1