reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© alphaspirit dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 01 lutego 2016

Nowa umowa Apator Metrix

Apator Metrix zawarł ze spółką Flonidan A/S umowę o szacowanej łącznej wartości 28 mln EUR (tj. ok. 125 mln PLN).

Przedmiotem umowy jest dostawa gazomierzy na rynek holenderski. Dostawy będą realizowane w latach 2016-2020. Umowa została zawarta w wyniku przetargu ogłoszonego przez Liander NV, w ramach którego Flonidan A/S został zakwalifikowany jako jeden z dostawców. Spółka poinformowała, że warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących zastrzeżenia warunku lub terminu, natomiast zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, przy czym całkowita odpowiedzialność Apator Metrix wynikająca z zawartej umowy ograniczona jest do kwoty 21 mln EUR (tj. ok. 94 mln PLN).
reklama
reklama
September 28 2020 14:54 V18.10.14-2