reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adam121 dreamstime.com Przemys艂 elektroniczny | 29 stycznia 2016

Apator opublikowa艂 szacunkowe wyniki za 2015 rok oraz prognoz臋 na rok 2016

Sp贸艂ki grupy kapita艂owej Apator zrealizowa艂y w 2015 roku skonsolidowane przychody ze sprzeda偶y w wysoko艣ci 769,4 mln PLN, osi膮gaj膮c wyniki EBITDA i netto odpowiednio na poziomie 112,3 mln PLN i 64,8 mln PLN.
Zarz膮d Apatora potwierdzi艂, 偶e oczekuje istotnej poprawy wynik贸w skonsolidowanych w 2016 roku i opublikowa艂 now膮 prognoz臋, wyznaczaj膮c膮 cel skonsolidowanych wynik贸w ze sprzeda偶y na poziomie 850 mln PLN oraz wyniku netto na poziomie 80 mln PLN.W 2015 roku skonsolidowane przychody ze sprzeda偶y grupy Apator wzros艂y o 6,1% w uj臋ciu rok do roku, g艂贸wnie w wyniku akwizycji przeprowadzonych w latach 2014-2015. Chocia偶 wyniki finansowe 2015 roku s膮 poni偶ej oczekiwa艅 zarz膮du, to szacunkowe mar偶e EBITDA i netto, kt贸re wynosz膮 odpowiednio 14,6% i 8,4%, nale偶y uzna膰, w obecnych warunkach rynkowych, za dobre 鈥 czytamy w komunikacie Apatora.

- To by艂 trudny rok dla sp贸艂ek grupy kapita艂owej Apator. Po bardzo udanym 2014 roku przysz艂o nam zmierzy膰 si臋 z wieloma wyzwaniami, wynikaj膮cymi w cz臋艣ci ze zmiany warunk贸w rynkowych. Pomimo tego, wst臋pne wyniki 2015 roku potwierdzaj膮, 偶e grupa kapita艂owa Apator potrafi radzi膰 sobie w takich sytuacjach, realizuj膮c wzrost przy dobrym, chocia偶 poni偶ej oczekiwa艅, poziomie rentowno艣ci. Perspektywy rozwoju sp贸艂ek grupy kapita艂owej pozostaj膮 dobre, co znalaz艂o odzwierciedlenie w prognozie 2016 roku 鈥 powiedzia艂 Andrzej Szostak, prezes zarz膮du Apator SA.
Jak wynika z raportu sp贸艂ki, prognoza finansowa na rok 2015 zosta艂a zrealizowana tylko w cz臋艣ci dotycz膮cej przychod贸w ze sprzeda偶y (790 mln PLN +/-10%). Apator nie zrealizowa艂 natomiast celu wyniku netto, kt贸rego realizacja jest o 19% ni偶sza od celu prognozy (80 mln PLN). Na t臋 sytuacj臋 wp艂yw mia艂a ni偶sza ni偶 oczekiwano sprzeda偶 w listopadzie i grudniu, a przede wszystkim ni偶sza ni偶 oczekiwano rentowno艣膰 tej sprzeda偶y, spowodowana m.in. przesuni臋ciem sprzeda偶y licencji na rok 2016 i doci膮偶eniem sp贸艂ek grupy kapita艂owej kosztami zamykanego roku obrotowego.

G艂贸wna przyczyna to nieplanowana pierwotnie strata netto, zrealizowana przez sp贸艂k臋 zale偶n膮 Apator Rector, spowodowana istotnym op贸藕nieniem w realizacji kluczowych kontrakt贸w d艂ugoterminowych, w tym wspomnianym przesuni臋ciem fakturowania z grudnia 2015 roku. Tylko z tego tytu艂u szacowany wynik netto Apator za 2015 jest ni偶szy o oko艂o 10 mln PLN. Wyniki Apator Rector w 2015 roku istotnie wp艂ywa艂y na poziom skonsolidowanych mar偶 grupy Apator na ka偶dym poziomie. W sp贸艂ce wdro偶ono plan naprawczy, kt贸rego pozytywne efekty powinny by膰 widoczne ju偶 w 2016 roku.

Kolejny istotny czynnik, wp艂ywaj膮cy na obni偶enie mar偶 w 2015 roku, to odchylenie rzeczywistych kurs贸w walutowych od kurs贸w bud偶etowych, co w szczeg贸lno艣ci dotyczy kursu PLN/USD. Istotna cz臋艣膰 zakup贸w komponent贸w elektronicznych, u偶ywanych do produkcji licznik贸w energii elektrycznej oraz niekt贸rych typ贸w wodomierzy, denominowana jest w USD. Jednocze艣nie wysoki poziom konkurencji nie zawsze pozwala na przeniesienie wzrostu koszt贸w produkcji, wynikaj膮cych ze zmiany kursu, na klient贸w. Wp艂yw mocnego USD na wzrost koszt贸w produkcji i spadek wyniku netto z tego tytu艂u Zarz膮d szacuje na oko艂o 8 mln PLN w skali ubieg艂ego roku.

Do 2015 roku sp贸艂ki grupy kapita艂owej Apator nie zawiera艂y transakcji zabezpieczaj膮cych przed zmian膮 kursu USD. Zarz膮d Apator SA zmieni艂 t臋 polityk臋 w po艂owie 2015 roku, co powinno istotnie ograniczy膰 wp艂yw zmian kursu na poziom wyniku netto w 2016 roku. Ponadto w planie roku 2016 urealniono poziom wszystkich kurs贸w walutowych. Dodatkowo uruchomiono projekt zmiany konstrukcji komunalnych licznik贸w energii elektrycznej, maj膮cy na celu obni偶k臋 koszt贸w produkcji. Pierwsze efekty tych dzia艂a艅 spodziewane s膮 ju偶 w 2016 roku. W konsekwencji zarz膮d oczekuje poprawy mar偶 pomimo silnego USD od IV kwarta艂u br.
- Naszym podstawowym celem na rok 2016 jest odbudowa wynik贸w finansowych grupy kapita艂owej Apator do poziomu z 2014 roku. Nasza prognoza wynika wprost z przyj臋tego planu finansowego, a jej realizacja zale偶y przede wszystkim od ostatecznego terminu zamkni臋cia i rozliczenia istotnych kontrakt贸w przez Apator Rector oraz tempa redukcji jej koszt贸w przewidzianej na II/III kwarta艂 br. 鈥 powiedzia艂 Piotr Nowak, CFO Apator SA.

Zarz膮d Apatora zwraca te偶 uwag臋, 偶e na wzrost zaksi臋gowanych koszt贸w mia艂y r贸wnie偶 wp艂yw nieprzewidziane w planie procesy akwizycyjne, kt贸rych 艂膮czny wp艂yw na wynik netto szacowany jest na oko艂o 3 mln PLN.

Prognoza wynik贸w 2016 roku zak艂ada organiczny wzrost przychod贸w ze sprzeda偶y o 10,5%, do poziomu 850 mln PLN. W 2016 rok grupa kapita艂owa Apator wchodzi z uzupe艂nionym portfelem produktowym (m.in. o wodomierze ultrad藕wi臋kowe i nowe technologie komunikacyjne) oraz istotn膮 kontraktacj膮. Wzrost sprzeda偶y przewiduje si臋 we wszystkich g艂贸wnych grupach produktowych, a na szczeg贸ln膮 uwag臋 zas艂uguje powr贸t Apator Metrix na rynek holenderski z dostawami gazomierzy inteligentnych.

漏 Apator
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
January 17 2019 14:20 V11.11.0-2