reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© rob hill dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 29 stycznia 2016

ARP wspiera innowacyjność

W 2015 roku ARP SA przeznaczyła 120 mln zł na wsparcie innowacyjności w dużych przedsiębiorstwach i ponad 60 mln zł na perspektywiczne projekty w małych i średnich firmach.

- Chcemy, aby środki na ten cel były w kolejnych latach coraz większe – powiedział Michał Szaniawski, wiceprezes ARP SA, podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego w Warszawie. Jak czytamy w komunikacie prasowym, Agencja Rozwoju Przemysłu zidentyfikowała bariery w realizacji projektów innowacyjnych i rozpoczęła wdrażanie instrumentów, które pomogą je usunąć. – Poprzez Ekosystem ARP, planujemy wspierać kompleksowy plan rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki zaproponowany przez rząd – powiedział wiceprezes Szaniawski. - Szczególnie ważne jest efektywne wykorzystanie takich instrumentów jak Platforma Transferu Technologii i fundusz ARP Venture – dodał. Zdaniem wiceprezesa Szaniawskiego jedną z barier rozwoju innowacyjności w Polsce jest brak środków na tzw. drugą rundę finansowania, czyli po zakończeniu badań, a w momencie wprowadzania produktu na rynek. – Tutaj bardzo ważną role odgrywa ARP Venture. Fundusz w ciągu roku działalności przeanalizował ponad 200 projektów, zrealizował 5 transakcji na kwotę 60,39 mln zł oraz objął status obserwatora w 4 spółkach – wymienił wiceprezes Szaniawski. Kolejna bariera rozwoju innowacyjności dotyczy braku komunikacji nauki z przemysłem, ale także pomiędzy przedsiębiorstwami. Podmioty funkcjonujące na rynku, niewystarczająco wymieniają się informacjami na temat wzajemnych potrzeb i możliwości. - ARP chce temu zaradzić rozwijając Platformę Transferu Technologii, jako systemu zapewniającego pomoc w animacji transakcji opartych o transfer technologii, zarówno z nauki do przemysłu, jak i pomiędzy firmami. Szczególnie istotna jest dla nas komunikacja potrzeb dużych przedsiębiorstw do małych i średnich – podkreślił wiceprezes ARP. – PTT to obecnie ponad 700 zgłoszonych technologii i bardzo dużo współpracujących podmiotów, w tym największe spółki Skarbu Państwa – dodał. Zdaniem wiceprezesa Szaniawskiego należy także w pełni wykorzystać potencjał projektów zrealizowanych dzięki funduszom unijnym z perspektywy 2007-2013. – W ramach poprzedniej perspektywy finansowej powstało wiele projektów, które należałoby obecnie włączyć w cały system wsparcia innowacyjności. Tak, aby planując obecnie wydatki na innowacyjność nie dublować istniejących inicjatyw – powiedział wiceprezes ARP. Źródło: ARP
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
November 12 2019 07:31 V14.7.10-1