reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Anna Lewandowska Przemys艂 elektroniczny | 25 stycznia 2016

Szansa na dotacje dla przedsi臋biorców w województwie pomorskim

Agencja Rozwoju Pomorza og艂osi艂a nabory wniosk贸w dla przedsi臋biorc贸w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Pomorskiego 2014-2020.
Od 1 lutego do 15 marca (Poddzia艂anie 2.2.1 Inwestycje profilowane) ma艂e i 艣rednie firmy b臋d膮 mog艂y sk艂ada膰 wnioski o dofinansowanie na inwestycje o maksymalnej warto艣ci 2 mln PLN s艂u偶膮ce:
 1. poszerzeniu rynk贸w zbytu lub palety oferowanych produkt贸w/us艂ug albo znacz膮cej poprawie ich jako艣ci - projekty wpisuj膮ce si臋 w obszary inteligentnej specjalizacji,
 2. poprawie efektywno艣ci, dzi臋ki wykorzystaniu technologii informacyjno 鈥 komunikacyjnych,
 3. redukcji wodo-, surowco-, materia艂o-, transporto- i energoch艂onno艣ci proces贸w produkcyjnych, tj. m.in. oszcz臋dno艣ci surowc贸w i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do 艣rodowiska,
i polegaj膮ce na:
 1. budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiekt贸w, maszyn, instalacji, urz膮dze艅),
 2. unowocze艣nieniu sk艂adnik贸w maj膮tku trwa艂ego niezb臋dnego do prowadzenia i rozwoju dzia艂alno艣ci gospodarczej,
 3. realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu 艣wiadczenia us艂ug (w tym us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮),
 4. wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegaj膮cych na wdro偶eniu system贸w zarz膮dzania przedsi臋biorstwem, w tym system贸w zarz膮dzania 艣rodowiskowego, informatyzacji proces贸w produkcyjnych.
Od 4 maja do 15 czerwca (Poddzia艂anie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje) w konkursie skierowanym do wszystkich firm (ma艂e, 艣rednie, du偶e), r贸wnie偶 we wsp贸艂pracy z jednostkami naukowymi b臋dzie mo偶na ubiega膰 si臋 o dofinansowanie projekt贸w zwi膮zanych z:
 1. realizacj膮 bada艅 przemys艂owych i prac rozwojowych, w tym przygotowaniem prototyp贸w do艣wiadczalnych, tworzeniem linii demonstracyjnych i pilota偶owych, walidacj膮 oraz uruchomieniem pierwszej produkcji,
 2. wsparciem procesu zabezpieczenia i ochrony w艂asno艣ci intelektualnej przedsi臋biorstwa dla w艂asnych rozwi膮za艅 technicznych,
 3. zakupem i dostosowaniem do wdro偶enia wynik贸w prac B+R oraz praw do w艂asno艣ci intelektualnej,
 4. komercjalizacj膮 wynik贸w, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej wsp贸艂pracy z przedsi臋biorstwami,
 5. budow膮, rozbudow膮, przebudow膮 laboratori贸w specjalistycznych, dzia艂贸w B+R lub centr贸w badawczo-rozwojowych w przedsi臋biorstwach,
 6. zakupem wyposa偶enia, w tym aparatury badawczej, sprz臋tu i urz膮dze艅 laboratoryjnych, technologii i innej niezb臋dnej infrastruktury s艂u偶膮cej tworzeniu innowacyjnych produkt贸w i us艂ug.
Powy偶sze dzia艂ania stanowi膮 szans臋 dla przedsi臋biorc贸w planuj膮cych projekty w woj. pomorskim na podj臋cie lub rozw贸j dzia艂alno艣ci inwestycyjnej czy te偶 badawczo-rozwojowej. Wnioski nale偶y sk艂ada膰 do Agenci Rozwoju Pomorza (www.arp.gda.pl). Autork膮 artyku艂u jest Anna Zaleska, manager Dzia艂u Doradztwa Europejskiego firmy 漏 Crido Taxand Sp. z o.o. www.taxand.pl
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 22 2019 14:26 V12.2.6-2