reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© elena duvernay dreamstime.com Analizy | 22 stycznia 2016

Komunikacja, nawigacja, obserwacja – ekspansja rynku usług satelitarnych

Jak wynika z raportu Space Foundation 2015, obroty na rynku kosmicznym w 2014 roku wyniosły 330 mld USD. Oznacza to 9% wzrost w stosunku do roku 2013.

W rankingu rządów państw inwestujących w technologie kosmiczne dominującą pozycję zachowały władze USA przeznaczając na ten cel w 2014 roku 42,96 mld USD, podczas gdy całkowite wydatki innych państw zamknęły się w kwocie 36,21 mld USD. Warto jednak odnotować, że w 2014 roku nastąpił wzrost wydatków Stanów Zjednoczonych na tę dziedzinę o 4,6 proc w stosunku do roku poprzedniego Jednocześnie łączne wydatki innych krajów zwiększyły się aż o 12,9 proc. Bez wątpienia miały w tym swój udział państwa azjatyckie rozwijające intensywnie swoje programy kosmiczne – Chiny, Japonia, Indie, oraz kraje zrzeszone w Europejskiej Agencji Kosmicznej, w tym Polska. Ogółem, rządowe inwestycje związane z eksploracją przestrzeni kosmicznej, wzrosły o 7,3 proc. Rynek kosmiczny jest zdominowany przez firmy, które mogą rozwijać swoją działalność w ramach trzech głównych filarów sektora kosmicznego. Jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi tego rynku jest komunikacja satelitarna. Umożliwia ona prowadzenie rozmów telefonicznych, przesyłanie sygnału telewizyjnego lub danych pomiędzy odległymi podmiotami, niejednokrotnie znajdującymi się w trudno dostępnych rejonach ziemskiego globu. Komunikacja z wykorzystaniem satelitów umożliwia również zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom każdego zakątka naszej planety. Usługodawcy telekomunikacji satelitarnej to dwie grupy: wykorzystujący satelity geostacjonarne np. do przesyłu sygnału telewizji satelitarnej oraz operatorzy sieci satelitów bardziej mobilnych, zapewniających np. łączność z załogami statków przemierzających oceany. Zgodnie z raportem OECD z roku 2014, 25 największych graczy rynku satelitów geostacjonarnych osiągnęło w 2013 r. łączny dochód w wysokości 12 mld USD. Najbardziej dochodowym segmentem działalności kosmicznej pozostaje telewizja satelitarna. W niektórych krajach, jak Nowa Zelandia czy Polska, telewizję satelitarną odbiera ponad 50 proc. gospodarstw domowych. Kolejny obszar, w którym istnieje duże wykorzystanie satelitów to usługi związane z nawigacją, lokalizacją ludzi czy przedmiotów. Obok tradycyjnej nawigacji samochodowej można tu wymienić monitoring ruchu flot pojazdów czy śledzenie migracji zwierząt. Tego typu działalność obecnie jest oparta na satelitarnych systemach globalnego pozycjonowania. OECD szacuje, że do 2020 roku na orbicie będzie już 100 satelitów nawigacyjnych, należących do sześciu dostawców. Czterech z nich: GPS (USA), Galileo (Unia Europejska), Glonass (Rosja), Beidou (Chiny) pokryje zasięgiem cały ziemski glob. Na wykorzystaniu satelitarnych systemów pozycjonowania opierają swój model biznesowy liczne firmy, sprzedające urządzenia elektroniczne i świadczące rozmaite usługi, związane z nawigacją samochodową czy lokalizacją kin, sklepów, bądź restauracji w miastach. Dochody kluczowych podmiotów z tego sektora, takich jak Garmin, Tom Tom, Trimble, sięgnęły w 2013 roku 8 mld USD. Ogółem, dochody segmentu związanego w różnym stopniu z globalnym pozycjonowaniem, wyniosły wówczas 50 mld EUR (dane GSA z 2013 r.). Trzecim filarem kosmicznego rynku, jest obserwacja Ziemi z kosmosu. Pod koniec 2013 roku wokół Ziemi krążyło 120 cywilnych i 40 wojskowych satelitów obserwacyjnych. Szacunki wskazują, że do 2021 ich łączna liczba przekroczy 300. Satelity cywilne znajdują przede wszystkim zastosowanie w monitorowaniu stanu oceanów lub zagospodarowania gruntów, optymalizacji rolnictwa, czy prognozowaniu pogody i zmian klimatu. Militarne zapewniają bezpieczeństwo. Choć rynek satelitów obserwacyjnych jest tylko częściowo skomercjalizowany, to działające na nim firmy osiągnęły w 2013 roku 1,5 mld USD dochodu. Liderzy w tym segmencie to np. Airbus’ Spot Image lub DigitalGlobe. Dochody zapewniają im głównie zamówienia pochodzące od instytucji państwowych. Oceniając wskazane światowe trendy i dane można wnioskować, iż Polska powinna zwiększyć wysiłek technologiczny w celu dołączenia do europejskich liderów sektora kosmicznego. Polska już zajęła wiodące pozycje w niszowych technologiach wykorzystywanych w sektorze kosmicznym: podłoży azotku galu, fotonowych detektorów czy budowie zegarów atomowych. Polskie podmioty dynamicznie angażują się we flagowe projekty Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej. Realizacja projektów w ramach takich programów, jak Galileo czy Copernicus ma uzasadnienie biznesowe a naszemu krajowi może przynieść wiele korzyści. Zaangażowanie w europejskie i światowe projekty satelitarne przyczyni się wydatnie do budowy i eksploatacji przez Polskę własnych satelitów, co bez wątpienia da impuls do rozwoju krajowego rynku kosmicznego. Źródło: tk.parp.gov.pl
reklama
reklama
March 03 2021 13:22 V18.15.34-2