reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© otnaydur dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 stycznia 2016

PGZ i PW zacieśniają współpracę

Polska Grupa Zbrojeniowa i Politechnika Warszawska podpisały list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Współpraca będzie obejmować przede wszystkim następujące zagadnienia: obrona powietrzna, systemy bezzałogowe, nowe materiały, nowe sensory, pojazdy opancerzone, żołnierz przyszłości, satelity. Nie jest to katalog zamknięty i do obszarów współpracy mogą być włączone również kolejne tematy. Kooperacja będzie realizowana w różnorakiej formie, w tym w szczególności poprzez podejmowanie wspólnych projektów, wymianę doświadczeń, wzajemne konsultacje i porady eksperckie, sporządzanie ekspertyz naukowo-technicznych, organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń specjalistycznych, a także tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych oraz udział w badaniach i testach poligonowych sprzętu. Jednym z obszarów współpracy może być także kształcenie kadry inżynierskiej, w tym organizowanie staży i praktyk w uzgodnieniu z wybranymi spółkami PGZ SA.
List intencyjny PGZ i PW dotyczy współpracy w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, a także badań podstawowych w obszarze obronności oraz podwójnego przeznaczenia, jak również działań na rzecz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. To naturalna konsekwencja dotychczasowej współpracy podmiotów, która następnie zaowocuje konkretnymi umowami wykonawczymi.
- Podpisanie listu intencyjnego z Politechniką Warszawską jest kontynuacją dotychczasowych działań Polskiej Grupy Zbrojeniowej ukierunkowanych na rozwój współpracy pomiędzy sektorem nauki i przemysłu na rzecz obronności i bezpieczeństwa – pisze spółka w komunikacie. Efekt synergii mają zapewnić wspólnie realizowane przez PGZ i PW projekty w obszarach takich jak radiolokacja, technika rakietowa, walka radioelektroniczna, materiały i podzespoły elektroniczne, systemy automatyczne, obiekty bezzałogowe, paliwa rakietowe i materiały wysokoenergetyczne, układy napędowe, materiały kompozytowe, satelita obserwacyjny czy kryptologia. To nie pierwsze podjęte wspólnie działania. Politechnika Warszawska i Polska Grupa Zbrojeniowa kooperują już ze sobą w ramach konsorcjum pracującego nad zastosowaniem grafenu na potrzeby sił zbrojnych. Kolejną wspólną inicjatywą jest promowanie osiągnięć środowiska naukowego i możliwości jego współpracy z przemysłem. Jak podkreśla PGZ, podpisanie listu intencyjnego jest naturalną kontynuacją dotychczasowych działań, a kolejnym etapem będzie zawarcie umów wykonawczych dotyczących już konkretnych projektów. Źródło: Polska Grupa Zbrojeniowa
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 23 2020 16:22 V15.4.2-1