reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© xdew77 dreamstime.com Rynki | 13 stycznia 2016

Polski przemys艂 inwestuje w roboty i obrabiarki przemys艂owe

W Polsce jest ju偶 ponad 8 500 robot贸w przemys艂owych, a liczba centr贸w obr贸bkowych wzros艂a o przesz艂o 20%, przekraczaj膮c 15 500 sztuk.
W latach 2010-2012 Polska nale偶a艂a do grona kraj贸w o najwi臋kszym udziale przedsi臋biorstw aktywnych innowacyjnie, kt贸re skorzysta艂y z finansowego wsparcia Unii Europejskiej. We wspomnianym okresie, pomoc otrzyma艂o 21,7 proc. przedsi臋biorstw przemys艂owych. Nie inaczej by艂o w p贸藕niejszym czasie. W latach 2012 - 2014 odsetek firm - beneficjent贸w korzystaj膮cych z publicznego wsparcia by艂 wy偶szy o 2,2 p. proc. Szczeg贸艂owe analizy ekspert贸w pokazuj膮, 偶e najwi臋cej inwestycji w przemy艣le dokona艂o si臋 w 2014 roku.
Zmieniaj膮ce si臋 uwarunkowania gospodarcze i rosn膮ca presja konkurencyjna powoduj膮, 偶e polskie przedsi臋biorstwa przemys艂owe zaczynaj膮 dostrzega膰 zalety inwestycji w innowacje. Wed艂ug najnowszego raportu GUS 鈥濪zia艂alno艣膰 innowacyjna przedsi臋biorstw w latach 2012-2014", ca艂kowite nak艂ady na dzia艂alno艣膰 innowacyjn膮 w Polsce w 2014 r. wynios艂y 36,7 mld PLN, z czego przedsi臋biorstwa przemys艂owe wyda艂y 24,6 mld PLN. A偶 18,5 mld PLN przeznaczono na 艣rodki trwa艂e m.in. maszyny, narz臋dzia i urz膮dzenia techniczne.
Najnowszy raport ekspert贸w Urz臋du Statystycznego w Szczecinie pokazuje, 偶e w sektorze przedsi臋biorstw przemys艂owych w latach 2012-2014, liczba przedsi臋biorstw aktywnych innowacyjnie wzros艂a z 18,4 do 18,6 proc. w por贸wnaniu do lat 2011-2013. Nak艂ady na dzia艂alno艣膰 innowacyjn膮 w tej grupie przedsi臋biorstw na przestrzeni tylko jednego 2014 roku wzros艂y o 17,5 proc., osi膮gaj膮c poziom 24,6 mld z艂. Poziom nak艂ad贸w przypadaj膮cych na dzia艂alno艣膰 innowacyjn膮 w skali jednego przedsi臋biorstwa zwi臋kszy艂 si臋 o 0,8 mln z艂 do kwoty 5,6 mln z艂. - Innowacje w przemy艣le to podstawa sukcesu firm i pr臋偶nego rozwoju gospodarki. Firmy, kt贸re d膮偶膮 do poprawy innowacyjno艣ci swoich produkt贸w czy metod ich wytwarzania, maj膮 szans臋 produkowa膰 na najwy偶szym 艣wiatowym poziomie, a dzi臋ki temu swobodnie konkurowa膰 nawet na najtrudniejszych rynkach. Cieszy nas zar贸wno fakt, 偶e przedsi臋biorcy zaczynaj膮 wierzy膰 w innowacje, jak i to, 偶e mo偶emy ich aktywnie wspiera膰 w procesach wdro偶eniowych - podkre艣la J臋drzej Kowalczyk, prezes firmy FANUC Polska, dzia艂aj膮cej w sektorze technologii CNC i robotyki przemys艂owej. Mimo rosn膮cej liczby firm wprowadzaj膮cych innowacje oraz stosunkowo 艂atwego dost臋pu do finansowania inwestycji, dystans, jaki dzieli nasz kraj od europejskiej czo艂贸wki w tym zakresie, wci膮偶 jest du偶y. Niestety, podobnie sytuacja wygl膮da w przypadku dzia艂alno艣ci badawczo-rozwojowej. Powoli rosn膮ce od kilku lat nak艂ady na B+R powoduj膮, 偶e ich obecna wysoko艣膰 w kwocie 90,3 euro w przeliczeniu na 1 mieszka艅ca, plasuje nasz kraj na 24. pozycji w艣r贸d 28 kraj贸w Unii Europejskiej, gdzie 艣rednia warto艣膰 nak艂ad贸w wynosi 542 euro. Maszyny na w艂asny rachunek W 2014 r. przedsi臋biorstwa przemys艂owe 57,5 proc. dost臋pnych 艣rodk贸w przeznaczy艂y na nabycie maszyn i urz膮dze艅 technicznych, 艣rodk贸w transportowych, narz臋dzi, przyrz膮d贸w, ruchomo艣ci i wyposa偶enia, kt贸re s膮 niezb臋dne do prowadzenia dzia艂alno艣ci innowacyjnej. Rosn膮ce potrzeby i wymagania produkcji zadecydowa艂y o tym, 偶e na technologi臋 przeznaczono o 3,5 proc. wi臋cej 艣rodk贸w ni偶 w roku ubieg艂ym. G艂贸wnym 藕r贸d艂em finansowania nak艂ad贸w na dzia艂alno艣膰 innowacyjn膮 by艂y 艣rodki w艂asne przedsi臋biorstw. W 2014 r. stanowi艂y one 69,2 proc. wszystkich poniesionych na ten cel nak艂ad贸w w przedsi臋biorstwach przemys艂owych. Zdaniem J臋drzeja Kowalczyka jest du偶a szansa, 偶e procesy inwestycyjne b臋d膮 kontynuowane w kolejnych latach. - Najnowsza technologia w Polsce jest ju偶 艂atwo dost臋pna, podobnie jak szerokie mo偶liwo艣ci finansowania jej zakupu. Jednak polscy przedsi臋biorcy, w przeciwie艅stwie do inwestor贸w z innych kraj贸w Europy, wol膮 inwestowa膰 w艂asne pieni膮dze. My艣l臋, 偶e ta tendencja b臋dzie si臋 utrzymywa膰, cho膰by za spraw膮 obowi膮zuj膮cej ju偶 od tego roku ustawy o wspieraniu innowacyjno艣ci, kt贸ra pozwala na odliczanie od podatku wydatk贸w na cele innowacyjne 鈥 m贸wi Kowalczyk. Robotyzacja staje si臋 modna Najnowsza analiza dzia艂alno艣ci innowacyjnej przedsi臋biorstw pokazuje, 偶e w Polsce przybywa firm, kt贸re zaczynaj膮 dostrzega膰 zalety automatyzacji produkcji. W 2014 r. odsetek przedsi臋biorstw przemys艂owych posiadaj膮cych zainstalowane 艣rodki automatyzacji proces贸w produkcyjnych zwi臋kszy艂 si臋 o 1,8 p. proc., sprawiaj膮c, 偶e dzi艣 w niemal 3 na 10 firm produkuj膮cych w Polsce, procesy s膮 ju偶 zautomatyzowane. W 2014 r. przedsi臋biorstwa wykaza艂y ponad 43 tys. sztuk komputer贸w do sterowania i regulacji proces贸w produkcyjnych 鈥 co oznacza, 偶e by艂o ich o 5,3 proc. wi臋cej ni偶 w roku wcze艣niejszym. Liczba linii automatycznych i sterowanych komputerem zwi臋kszy艂a si臋 w skali roku odpowiednio o 4,0 proc. i 9,0 proc. Najwi臋kszy wzrost w por贸wnaniu z 2013 rokiem, bo a偶 o 20,5 proc., dotyczy艂 liczby centr贸w obr贸bkowych. - Wsp贸艂czesne 艣rodki automatyzacji produkcji, a w szczeg贸lno艣ci nowoczesne centra obr贸bkowe, sterowane numerycznie, charakteryzuj膮 si臋 niezwyk艂膮 szybko艣ci膮, precyzj膮 i wydajno艣ci膮. Dzi臋ki wytwarzaniu perfekcyjnych jako艣ciowo detali s膮 one bezsprzecznie 藕r贸d艂em przewag konkurencyjnych poszczeg贸lnych firm oraz motorem innowacyjno艣ci w takich sektorach jak motoryzacja, przemys艂 lotniczy czy nawet ochrona zdrowia 鈥 podkre艣la J臋drzej Kowalczyk. Najbardziej ch艂onnym sektorem pod wzgl臋dem technologii jest wci膮偶 przetw贸rstwo przemys艂owe. Raport GUS pokazuje, 偶e firmy z tego dzia艂u posiada艂y najwi臋cej 艣rodk贸w automatyzacji przemys艂u - 82 proc. wszystkich komputer贸w do sterowania i regulacji proces贸w technologicznych, 90 proc. automatycznych lub sterowanych komputerowo linii produkcyjnych, precyzyjnych obrabiarek, laser贸w etc., a w przypadku robot贸w i manipulator贸w przemys艂owych udzia艂 ten wyni贸s艂 prawie 100 proc. Najbardziej zautomatyzowane dzia艂y przemys艂u Najnowsze statystyki GUS wskazuj膮, 偶e w Polsce pracuje ju偶 8513 robot贸w przemys艂owych, ponad 4500 manipulator贸w, 15537 centr贸w obr贸bkowych, 20098 linii automatycznych i 18696 linii sterowanych komputerowo oraz 43543 komputer贸w do sterowania procesami technologicznymi. Na li艣cie najbardziej zautomatyzowanych bran偶 polskiego przemys艂u bezsprzecznie dominuje 鈥濸rodukcja pojazd贸w samochodowych, przyczep i naczep鈥 (13,5 proc. wszystkich 艣rodk贸w automatyzacji przemys艂u zainstalowanych w zak艂adach w Polsce). Najwi臋ksz膮 grup臋 tworz膮 tu 鈥濺oboty i manipulatory przemys艂owe鈥, kt贸re w 2014 r. stanowi艂y jedn膮 trzeci膮 wszystkich 艣rodk贸w automatyzacji w tym dziale oraz 42,9 proc. og贸lnej liczby tych urz膮dze艅 zainstalowanych w przedsi臋biorstwach przemys艂owych. W grupie silnie zautomatyzowanych sektor贸w wysok膮 pozycj臋 wci膮偶 utrzymuje: 鈥濸rodukcja wyrob贸w z gumy i tworzyw sztucznych鈥 posiadaj膮ca 12,4 proc. spo艣r贸d wszystkich 艣rodk贸w automatyzacji w Polsce, 鈥濸rodukcja wyrob贸w z metali鈥 - odpowiednio 10,7 proc., 鈥濸rodukcja artyku艂贸w spo偶ywczych鈥 - 7 proc., 鈥濸rodukcja komputer贸w, wyrob贸w elektronicznych i optycznych鈥 - 6,33 proc. Automatyzacja coraz cz臋艣ciej sprawdza si臋 tak偶e w innych sektorach. Na przestrzeni ostatnich dw贸ch lat wida膰 wyra藕ne przyspieszenie w tym wzgl臋dzie w przemy艣le tekstylnym i odzie偶owym oraz sektorze produkcji wyrob贸w tytoniowych. S膮 to bran偶e, kt贸re z jednej strony borykaj膮 si臋 z rosn膮c膮 presj膮 konkurencyjn膮 a z drugiej strony zaostrzonymi wymogami w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, a tak偶e norm zdrowotnych i 艣rodowiskowych. W produkcji odzie偶y wykorzystywanych jest obecnie 2000 艣rodk贸w automatyzacji przemys艂u. W por贸wnaniu do 2013 roku, kiedy by艂o ich tylko 543, oznacza to wzrost o blisko 370 proc. W bran偶y tekstylnej liczba automat贸w wzros艂a o oko艂o 20 proc. Nieco mniej spektakularnym wynikiem mo偶e pochwali膰 si臋 przemys艂 tytoniowy, kt贸ry tak偶e wyr贸偶nia si臋 pod wzgl臋dem tempa instalacji nowych 艣rodk贸w automatyzacji produkcji. Na koniec 2014 r. w przedsi臋biorstwach z tego dzia艂u by艂o zainstalowanych 500 艣rodk贸w automatyzacji tj. o 170 proc. wi臋cej ni偶 w roku poprzednim. G艂贸wne bariery uniemo偶liwiaj膮ce wprowadzanie technologii do przemys艂u Wyniki badania GUS wskazuj膮, 偶e ok. trzy czwarte przedsi臋biorstw przemys艂owych i us艂ugowych, kt贸re w latach 2012-2014 nie wdro偶y艂y innowacji, jako przyczyn臋 poda艂y brak przekonuj膮cego powodu dla ich wprowadzenia. Do艣膰 zaskakuj膮cy jest fakt, 偶e przedsi臋biorstwa t艂umacz膮c swoj膮 bierno艣膰, wskazywa艂y przede wszystkim na brak dobrych pomys艂贸w na innowacje. Pozosta艂e podmioty rozwa偶a艂y wdro偶enie innowacji, ale napotkane bariery okaza艂y si臋 dla nich nie do przej艣cia. Co czwarte przedsi臋biorstwo przemys艂owe, jako najbardziej znacz膮c膮 barier臋 wskaza艂o brak mo偶liwo艣ci finansowania innowacji ze 藕r贸de艂 wewn臋trznych przedsi臋biorstwa. W przypadku firm przemys艂owych, najrzadziej wskazywano na brak personelu o odpowiednich umiej臋tno艣ciach w przedsi臋biorstwie (11,7% nie-innowacyjnych podmiot贸w). - Wyniki tego badania pokrywaj膮 si臋 z wnioskami ekspert贸w IBnGR, kt贸rzy w swoim raporcie ujawnili, 偶e najwi臋ksz膮 barier膮 przy wdra偶aniu nowych technologii jest nie tylko brak 艣wiadomo艣ci korzy艣ci oferowanych przez technologi臋 ale cz臋sto w艂asne uprzedzenia przedsi臋biorc贸w. Zarz膮dzaj膮cy produkcj膮 w Polsce wci膮偶 my艣l膮 o wdro偶eniu jak o wysokim koszcie, kt贸rego nie warto ponosi膰 bo si臋 d艂ugo zwraca. Nie bior膮 pod uwag臋 mo偶liwo艣ci rozwoju czy zwi臋kszenia skali dzia艂ania firmy, poprawy jako艣ci i wydajno艣ci produkcji, jakie niesie ze sob膮 zaawansowana technologia. Takie podej艣cie skutecznie ogranicza konkurencyjno艣膰 przedsi臋biorstwa, a w d艂u偶szym okresie powoduje jego powolny upadek - reasumuje J臋drzej Kowalczyk. 殴r贸d艂o: 漏 FANUC Polska
reklama
reklama
reklama
reklama
Za艂aduj wi臋cej news贸w
February 22 2019 14:26 V12.2.6-1