reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© stokkete dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 stycznia 2016

Comarch uruchomił zdalną usługę telemedyczną

Comarch Healthcare, czyli mobilny aparat KTG oraz platforma e-Care umożliwia zdalną opiekę położniczą – firma uruchomiła taką usługę w Skierniewicach.

Zdalna opieka położnicza to kompleksowa usługa przeznaczona dla kobiet od 36 do 42 tygodnia trwania ciąży. Polega na wykonywaniu badania kardiotokograficznego (KTG) przez ciężarną, mobilnym urządzeniem w warunkach domowych. Urządzenie rejestruje pracę serca dziecka i czynności skurczowe macicy podczas ciąży i porodu. Rozwiązanie Comarch Healthcare składa się z mobilnego aparatu KTG, platformy e-Care, dzięki której personel odbiera i interpretuje wyniki badań oraz z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care - czyli wyspecjalizowanej jednostki działającej całodobowo umożliwiającej zdalne monitorowanie pacjentów. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwe jest wczesne wykrycie zagrożeń zdrowia lub życia dziecka. – Jedną z głównych zalet udostępnianego przez Szpital w Skierniewicach urządzenia jest to, że podczas samodzielnie wykonywanego badania w domu, aparat automatycznie przesyła wyniki badań do działającego całodobowo Centrum Zdalnej Opieki Medycznej e-Care – mówi mówi Piotr Piatosa prezes Comarch Healthcare. – Tam dane są systematycznie analizowane przez wykwalifikowany personel medyczny. Wiadomość zwrotna z wynikami badań od specjalisty, przekazywana jest bezpośrednio do urządzenia. Wraz z otrzymaniem wyniku negatywnego, lekarze są zobowiązani podjąć interwencje lekarską, w celu rozwiązania problemu – dodaje prezes Comarch Healthcare. – Urządzenia homeKTG udostępniamy bezpłatnie pacjentkom prowadzonej przez szpital szkoły rodzenia – wyjaśniał dyrektor skierniewickiego szpitala Jacek Sawicki. – Będzie także możliwość wypożyczania ich na zasadach komercyjnych – dodaje. Aparat homeKTG będzie wypożyczany na okres jednego lub dwóch tygodni. Wprowadzenie usługi homeKTG to kontynuacja współpracy szpitala w Skierniewicach z Comarch Healthcare. W październiku 2015 roku obie placówki nawiązały współpracę w zakresie zdalnej opieki kardiologicznej. Pacjenci oddziału kardiologicznego mają do dyspozycji aparat holterowski Comarch PMA oraz specjalną aplikację Comarch Holter. Również w tym przypadku uzyskiwane w wyniku badania dane przesyłane są do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej w Krakowie. Źródło: © Comarch
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 08 2020 10:37 V18.4.45-2