reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© homiel dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 20 listopada 2015

Świetne wyniki Sonela

Sonel wypracował w III kw. 2015 roku 26,3 mln PLN przychodów. Jest to 91 proc. więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.

EBITDA spółki osiągnęła poziom 5,4 mln PLN (wzrost 59 proc. r/r). Zysk netto osiągnął wynik 3,3 mln PLN i był o 136 proc. większy niż w roku ubiegłym. Za trzy kwartały 2015 roku, Grupa Kapitałowa Sonel osiągnęła obrót w wysokości 70 070 tys. PLN. W 2014 roku w analogicznym okresie sprzedaż wynosiła 37 181 tys. PLN, wobec czego sprzedaż wzrosła do poziomu 188 proc. wyniku z podobnego okresu 2014 roku. W 2015 roku 96 proc. tej sprzedaży przypada na podmiot dominujący. Sonel India zrealizował sprzedaż na poziomie około 2 745 tys. PLN osiągając 3,9 proc. sprzedaży całej grupy. Źródło: akcjonariat.pl
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 27 2020 09:09 V15.4.3-2