reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© vladek dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 12 października 2015

MSP i krakowskie uczelnie powołały spółkę technologiczną

Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki to nowa spółka Skarbu Państwa i krakowskich uczelni wyższych.
Akt założycielski spółki KRK NH2 podpisano w piątek, 9 października. Celem nowo powołanej spółki jest utworzenie Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki, grupującego centra badawcze i biura projektowe wykorzystujące potencjał naukowy Krakowa.

- Wraz z trzema krakowskimi wyższymi uczelniami powołaliśmy spółkę, która ma na celu zachęcanie inwestorów do lokowania w pobliżu Nowej Huty swoich laboratoriów badawczych, centrów wdrożeniowych i kompetencyjnych. Skarb Państwa wniósł do niej nieruchomości, na których powstaną laboratoria i ośrodki badawcze. Liczę, że współpraca przedsiębiorców i krakowskich uczelni zaowocuje wzrostem liczby wdrażanych do gospodarki rozwiązań innowacyjnych oraz wzmocnieniem konkurencyjności całego polskiego przemysłu – powiedział Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

Utworzenie spółki ma na celu m.in. zapewnienie warunków dla wielowymiarowej i wieloaspektowej współpracy uczelni ze środowiskiem przedsiębiorców i administracją w ramach projektów innowacyjnych i realizacji transferu myśli technologicznej. Ponadto dążyć ona będzie do wprowadzenie modelowych rozwiązań w zakresie infrastruktury inteligentnego miasta, stworzenia przestrzeni przyjaznej mieszkańcom i użytkownikom, rewitalizacji najcenniejszych budynków poprzemysłowych wraz z otoczeniem. Spółka ma także przyczynić się do stworzenia nowych miejsc pracy – informuje Ministerstwo Skarbu Państwa.

Powołanie spółki jest realizacją porozumienia z sierpnia 2015 r. zawartego przez ministra Andrzeja Czerwińskiego, przedstawicieli uczelni krakowskich oraz wojewody małopolskiego.

Źródło: MSP
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
January 17 2019 14:20 V11.11.0-2