reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Politechnika Warszawska
Nauka i technologie |

Nowe laboratorium grafenowe na PW

Specjalnością nowego laboratorium na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej będzie grafen płatkowy.

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW (WIChiP PW) powstało „Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej (LG PW) - zaplecze wytwarzania standaryzowanego grafenu płatkowego o określonej funkcjonalności”. Przystosowanie pracowni pod wymogi specjalistycznego laboratorium pochłonęło 4,5 mln PLN, blisko 630 tys. PLN politechnika przekazała już na ten cel, w ramach wkładu własnego. Kierownikiem laboratorium został dr Leszek Stobiński.
- Naszą ambicją jest również tworzenie pewnych norm i standardów. Dla grafenu nie ma aktualnie takich wytycznych. Każdy wytwarza to, co uważa za stosowne i nazywa finalny produkt grafenem. Nasze materiały, jako propozycja dla badaczy aplikacji grafenowych, będą miały ściśle określone, zdefiniowane oraz przebadane właściwości. W tym chcemy się przede wszystkim specjalizować – mówi kierownik projektu, dr inż. Wojciech Orciuch.
Jak podkreśla uczelnia, Politechnika Warszawska staje się silnym ośrodkiem wytwarzania i charakteryzacji grafenu oraz badań aplikacyjnych. W lipcu tego roku powołano Platformę Aplikacji Grafenowych, której celem jest m.in. koordynacja prac nad różnymi formami grafenu i ich aplikacjami. Badania prowadzone są przez laboratoria i zespoły badawcze uczelni oraz ośrodków zewnętrznych. Politechnika chce współpracować z różnymi firmami oraz instytucjami, takimi jak WAT czy Uniwersytet Warszawski, ale podpisano już także porozumienia m.in. z firmami Graphene Solutions czy Nano Carbon, a w planach Inicjatorzy przedsięwzięcia mają nadzieję, że powstające Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej wypełni lukę w dostępie do materiałów grafenowych „szytych na miarę” potrzeb badaczy grafenowych aplikacji. --- Źródło: Politechnika Warszawska

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-2