reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© confidential info dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 września 2015

Nieco więcej o informatyce kwantowej

We wrześniu Intel poinformował, że przekaże 50 mln USD instytutowi QuTech na rozwój informatyki kwantowej. Oto infografika, która przybliża tę tematykę.

W ciągu najbliższych dziesięciu lat współpraca Intela z QuTech, instytutem badań kwantowych działającym przy Uniwersytecie Technicznym w Delft (TU Delft), ma przyczynić się do rozwoju badań nad komputerami kwantowymi, a w dalszej perspektywie umożliwić rozwiązywanie złożonych problemów, które obecnie stanowią barierę nie do pokonania. W przeciwieństwie do komputerów cyfrowych opartych na tranzystorach i wykorzystujących dane zakodowane w formie cyfr binarnych (bitów), komputery kwantowe wykorzystują bity kwantowe (kubity). Kubity mogą występować w kilku stanach jednocześnie, umożliwiając wykonanie z dużym przyspieszeniem wielu obliczeń równolegle. Komputery kwantowe dają perspektywę zmierzenia się z wieloma złożonymi problemami, dla których dotychczas nie znaleziono rozwiązania. Wśród nich znajdują się między innymi skomplikowane analizy finansowe prowadzone na szeroką skalę i prace nad efektywnym rozwojem leków. Intel skupia się na badaniach nad komputerami kwantowymi, ponieważ dziedzina ta ma wysoki potencjał, który może być wykorzystany przy pracach nad zaawansowanymi technologiami przyszłości. - Jesteśmy wciąż przynajmniej kilkanaście lat przed stworzeniem w pełni funkcjonalnego komputera kwantowego. Teoretyczne i praktyczne prace badawcze prowadzone w ramach ogłoszonej dziś współpracy będą jednak stanowić kamień milowy na drodze do realizacji tego celu – mówi Mike Mayberry, wiceprezes Intela i dyrektor zarządzający Intel Labs. Celem Intela jest rozszerzenie działalności uniwersytetu w dziedzinie ekspertyz z obszaru fizyki kwantowej oraz dywersyfikacja badań nad komputerami kwantowymi, poprzez wsparcie uczelni doświadczeniem w dziedzinie elektroniki, produkcji i architektury. Zdaniem Intela żadna firma ani organizacja nie jest w stanie samodzielnie podjąć wysiłku, w wyniku którego prace nad komputerami kwantowymi wkroczą na bardziej zaawansowany poziom. Postęp ten jest możliwy jedynie dzięki takim partnerstwom, jak to zawarte między Intelem a QuTech. - Warunkiem koniecznym do rozwoju informatyki kwantowej jest połączenie doświadczenia w zakresie elektroniki z zaawansowaną fizyką – mówi Mayberry. - Nasza współpraca z QuTech przyczyni się do przełomu w obliczeniach kwantowych, które z kolei mogą mieć znaczący wpływ na wiele dziedzin przemysłu. - Know-how z branży półprzewodników jest niezbędny do tworzenia złożonych układów zawierających duże ilości bitów kwantowych. Dlatego też jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy ze światowym liderem w tej dziedzinie - mówi główny specjalista z QuTech, Liven Vandersypen --- Źródło:© Intel
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 14 2020 17:09 V17.4.0-1