reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© kennytong dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 21 września 2015

ESA: trzeci konkurs dla polskich firm

W czwartek, 17 września, Europejska Agencja Kosmiczna otworzyła trzeci konkurs dla polskich podmiotów w ramach Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu.

Jest to już trzecia edycja tego konkursu dedykowanego wyłącznie dla polskich podmiotów (firm i jednostek naukowo-badawczych). Najważniejszą zmianą w tegorocznym konkursie jest fakt, że propozycje konkursowe będą mogły być przesyłane w dowolnym okresie w trakcie jego trwania. W celu zapewnienia jak najlepszego dostosowania krajowego sektora kosmicznego nowych państw członkowskich do udziału w programach i projektach po przystąpieniu do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) umowy akcesyjne z Agencją ustanawiają specjalne mechanizmy, które obowiązują w okresie przejściowym. Tzw. Industry Incentive Scheme zakłada, że 45% składki na programy obowiązkowe będzie przeznaczane na „finansowanie działań mających na celu dostosowanie przemysłu, operatorów, środowiska naukowego i innych podmiotów do wymogów Agencji, w szczególności w zakresie działań obowiązkowych”. Nabór wniosków projektowych na pierwszy konkurs w ramach Polish Industry Incentive Scheme zakończył się w dniu 1 maja 2013 roku. Polskie podmioty zgłosiły 73 wnioski na łączną kwotę ponad 17 mln EUR. W sierpniu 2013 roku odbyło się posiedzenie polskiego Zespołu Task Force, na którym eksperci zarekomendowali przyjęcie 35 projektów wskazanych przez ESA, z czego 69% to projekty realizowane przez przedstawicieli przemysłu. Całkowity budżet zaakceptowanych wniosków wyniósł prawie 6 mln EUR. Drugi konkurs zakończył się 14 kwietnia 2014 roku. Zgłoszono 70 propozycji na kwotę około 13 mln EUR, z czego 21 ofert złożonych zostało przez instytuty naukowo-badawcze, a 49 wpłynęło z przedsiębiorstw. Wyniki konkursu zostały przedstawione we wrześniu 2014 roku na wspólnym posiedzeniu Zespołu Zadaniowego ESA-PL ("Task Force ESA-PL"). W wyniku prac Komisji zarekomendowano do wdrożenia 28 projektów na łączną kwotę ponad 5 mln EUR. Większość zarekomendowanych ofert dotyczy obszaru technologicznego i technicznego (15), obserwacji Ziemi (5) oraz nawigacji (5). --- Źródło: Ministerstwo Gospodarki
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1