reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© dana rothstein dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 września 2015

Rządowy grant dla KGHM

KGHM otrzyma dofinansowanie w wysokości ok 18 mln na działalność inwestycyjną.

Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej podjął decyzję o przyznaniu wsparcia dla 10 inwestycji. Jedną z wybranych firm jest KGHM, który otrzyma około 18 mln PLN na inwestycję fabryki w Wałbrzychu – poinformowała na © twitterze wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik. KGHM w maju tego roku potwierdziło, że firma planuje zbudowanie zakładu produkującego ogniwa fotowoltaiczne, w którym pracę może znaleźć około 200 osób. Ale jak informuje „Puls Biznesu” koncern wciąż nie jest zdecydowany na tę inwestycję, szczególnie przy obecnych, niskich cenach miedzi, które nie sprzyjają wielkim wydatkom. Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2020. O wsparcie wnioskować mogą inwestycje spełniające określone parametry w zakresie nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnienia z tzw. sektorów priorytetowych, do których zaliczają się: motoryzacja, sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD, sektor lotniczy, biotechnologii, rolno-spożywczy, nowoczesnych usług, działalność badawczo-rozwojowa (B+R) oraz z innych sektorów produkcyjnych pod warunkiem, że minimalne koszty kwalifikowane inwestycji wynoszą 750 mln PLN, a projekt stworzy co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub - w przypadku tzw. inwestycji znaczących - minimalne koszty kwalifikowane wynoszą 500 mln PLN, a liczba nowych miejsc pracy co najmniej 500.
reklama
August 03 2020 19:13 V18.8.0-2