reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© pengyou93 dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 16 września 2015

WB Electronics: przychody za 2015 rok powinny wrosnąć

W I półroczu 2015 roku Grupa WB odnotowała przychody w wysokości 104,37 mln PLN wobec 93,35 mln PLN za analogicznych okres roku poprzedniego (wzrost o 11,8% r/r).

Skonsolidowany wynik netto I półrocza 2015 rroku ukształtował się na poziomie 6,3 mln PLN przy 11,5 mln PLN w okresie I półrocza 2014 roku. Spółka tłumaczy mniejszy zysk kosztami odsetek od wyemitowanych obligacji oraz kosztem podatku dochodowego w związku z wyczerpaniem limitu zwolnienia podatkowego uzyskanego w wyniku poniesionych nakładów inwestycyjnych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Jak informuje WB Electronics, W II połowie roku 2015 kontynuowane będą prace w ramach podpisanych umów, a spodziewane przychody z kontraktów zagranicznych będą stanowiły znaczący udział (40-60%) w obrotach Grupy WB. Zarząd szacuje, że przychody w roku 2015 powinny nieznacznie wzrosnąć w stosunku do roku 2014. Działalność Grupy WB nadal będzie się koncentrowała na tworzeniu zaawansowanych technicznie unikalnych rozwiązań dla sektora obronnego – czytamy w raporcie. Dlatego znaczna część zasobów będzie przeznaczana na prace badawczo-rozwojowe, z których najwyższy priorytet mają następujące zadania:
  • prace rozwojowe nad flagowym produktem spółki dominującej – Pokładowym Systemem Łączności Wewnętrznej FONET,
  • prace rozwojowe nad systemami kierowania ogniem dla artylerii,
  • prace badawcze nad radiostacją osobistą żołnierza,
  • prace badawcze oraz rozwojowe nad systemami obserwacji opartymi na bezpilotowych środkach latających,
  • rozwój współpracy z technicznymi uczelniami wyższymi oraz ośrodkami badawczymi.
Wśród najważniejszych wydarzeń wpływających na działalność spółki, które miały miejsce w I półroczu 2015 roku, należy wymienić wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst (pierwsze notowanie obligacji i łącznej wartości nominalnej 80 mln PLN nastąpiło 4 maja 2015). WB Electronics działał także aktywnie na rynkach zagranicznych: w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku Grupa WB realizowała podpisane w latach ubiegłych kontrakty w Malezji, Wietnamie oraz Afryce Północnej. Sprzedaż eksportowa stanowiła w tym okresie ok. 42% przychodów ze sprzedaży Grupy WB. WB Electronics poinformował także, że w lipcu do spółki dominującej wpłynęło od akcjonariusza tj. First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, żądanie wykupu wszystkich posiadanych przez ten podmiot akcji tj. 500.000 akcji serii C spółki. W tym samym miesiącu kolejny akcjonariusz Warsaw Equity Investments również zażądał wykupu wszystkich posiadanych przez ten podmiot akcji serii D, tj. 500.000 akcji spółki. WB Electronics SA prowadzi działalność na rynku wojskowym integracji produktów oraz systemów uzbrojenia w system zarządzania polem walki. W ramach integracji systemów oferuje szeroki portfel wyrobów elektronicznych i oprogramowania komputerów. Firma posiada zespoły konstruktorów o kompetencjach umożliwiających zarówno zaprojektowanie gotowego produktu (w tym również konstruktorów mechaników i technologów), jak również oferuje wsparcie klientom w aplikacji tych produktów do konkretnych zastosowań (zespół zabudów pojazdów i zespół programistów realizujący oprogramowanie użytkowe). Produkty WB Electronics koncentrują się na obszarze łączności (łączność foniczna, cyfrowa, przewodowa i bezprzewodowa), przetwarzania informacji (komputery pojazdowe i przenośne, routery) oraz oprogramowania dedykowanego do ww. urządzeń. Relatywnie nową kategorią produktów oferowanych przez spółkę są sensory: głowice optoelektroniczne (głównie do UAV) oraz czujniki chemiczne. Z punktu widzenia zastosowanych technologii, urządzenia te łączą zaawansowaną elektronikę z mechaniką precyzyjną.
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2