reklama
reklama
reklama
reklama
© shawn hempel dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 15 września 2015

750 mln PLN na badania i rozwój dla dużych firm

NCBR ogłosiło konkurs w tzw. „szybkiej ścieżce” dla dużych firm: 750 mln PLN na wsparcie ambitnych projektów B+R i decyzja o dofinansowaniu przyznawana w 90 dni od złożenia wniosku.

– W nowej unijnej perspektywie Polska dysponuje największymi w historii środkami na wsparcie innowacyjności. Dzięki tym środkom oraz nowatorskiej formule konkursów ogłaszanych przez NCBR polscy przedsiębiorcy mogą zwiększyć konkurencyjność swoich firm i dokonać znaczącego postępu technologicznego. Zmiana modelu i oparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw o innowacje to klucz do sukcesu polskiej gospodarki – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
– Poziom zaangażowania sektora prywatnego w działalność badawczo-rozwojową w Polsce rośnie, ale wciąż jest niski. Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorstw, które nie są skłonne ponosić ryzyka związanego z realizacją projektów B+R. Uruchamiając konkurs „szybkiej ścieżki” stwarzamy im możliwości podjęcia ambitnych, przełomowych - a zatem tych obarczonych największym ryzykiem - projektów. Stwarzamy więc szansę przestawienia naszej gospodarki na innowacyjne tory – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.
Ogłoszony wczoraj konkurs to kolejne działanie NCBR w ramach PO Inteligentny Rozwój mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w ich działalności gospodarczej. Jak pisze NCBR w komunikacie, elastyczna formuła konkursu oraz ambitne kryteria, premiujące jedynie najlepsze, zorientowane na wprowadzanie innowacji w skali globalnej przedsiębiorstwa, ma stymulować większe zaangażowanie dużych firm w działalność badawczo-rozwojową. Budżet ogłoszonego konkursu to 750 mln PLN. Jego adresatami są duże przedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu to 12 mln PLN. Wprowadzenie tego kryterium ma na celu skoncentrowanie wsparcia na dużych, ambitnych projektach B+R, przy jednoczesnym zwiększaniu nakładów sektora prywatnego na działalność badawczo-rozwojową. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów obejmujących realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub samych prac rozwojowych, służących rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, o ile przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”. Ważnym udogodnieniem dla przedsiębiorców jest elektroniczny system naboru wniosków. NCBR rozpoczęło ich przyjmowanie 14 października. --- Źródło: NCBR
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2