reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© adistock dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 07 września 2015

Innowacje w obronności szansą dla start-upów

Aby rozszerzyć skalę współpracy młodych firm z branżą obronną niezbędna jest m.in. wspólna platforma wymiany informacji pomiędzy wojskiem i największymi koncernami z branży obronnej a start-upami.

O kluczowych kwestiach dla współpracy start-upów z wojskiej i firmami zbrojeniowymi rozmawiali przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, największych polskich firm z branży zbrojeniowej (PGZ, WB Electronics), uczelni technicznych oraz młodzi, innowacyjni przedsiębiorcy podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Jednym z problemów, na jakie wskazali dyskutanci, jest brak dostępu do informacji na temat technologii, jakimi zainteresowane jest wojsko. W odpowiedzi na to płk. Marek Malawski zaprosił start-upy do śledzenia informacji o konkursach organizowanych w ramach I3TO, które nakierowane są na innowacyjne rozwiązania dla wojskowości. Jednocześnie rozmówcy zgodzili się co do istnienia potrzeby wspólnej platformy wymiany informacji pomiędzy wojskiem, największymi koncernami z branży obronnej oraz start-upami. Dyskusja obejmowała także m.in. formalne wymogi wobec firm realizujących zamówienia dla wojska, oraz możliwości nawiązania takiej współpracy w roli podwykonawców DPFZ. - Wszystkim tym, którzy zastanawiają się, czy da się rozwijać start-up w branży obronnej, chcę powiedzieć, że jest to możliwe i wszystkie przeszkody, także formalne, można wyeliminować. Bardzo zachęcam młodych przedsiębiorców, którzy są tu dziś z nami, do podejmowania wysiłków w tym zakresie – podsumował spotkanie Przemysław Tomków, twórca startupu Novelty RPAS. --- Źródło: web.gov.pl
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2