reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© shawn hempel dreamstime.com Nauka | 04 września 2015

Naukowcy z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Japonii wspólnie poprowadzą badania

Międzynarodowe zespoły naukowców z udziałem polskich jednostek naukowych będą prowadzić badania nad nowymi generacjami materiałów, także na potrzeby elektroniki.

Rekomendację do dofinansowania I konkursie inicjatywy „Współpraca państw V4-Japonia” otrzymało pięć projektów - wszystkie z udziałem jednostek naukowych z Polski. W nagrodzonych w konkursie badaniach uczestniczą: Instytut Wysokich Ciśnień PAN, krakowska AGH, Politechnika Śląska oraz dwukrotnie - Politechnika Warszawska.
Inicjatywa „Współpraca państw V4-Japonia” to podpisane w 2014 roku porozumienie krajów Grupy Wyszehradzkiej i Japonii, które ma wzmacniać i promować współpracę w zakresie badań i rozwoju oraz innowacyjność poprzez finansowanie wspólnych projektów. W jego ramach w styczniu 2015 roku ogłoszono pierwszy międzynarodowy konkurs na wspólne projekty badawcze i badawczo-rozwojowe w obszarze nowych materiałów i inżynierii materiałowej. Nabór wniosków odbywał się za pośrednictwem japońskiej Agencji ds. Nauki i Technologii, a projekty zostały poddane ocenie międzynarodowych zespołów ekspertów.
– Polscy naukowcy mają ogromny potencjał, który z powodzeniem może i powinien być wykorzystywany w ramach międzynarodowych programów i projektów badawczych. Zadaniem NCBR jest intensyfikacja działań polskich zespołów badawczych na arenie międzynarodowej, co czynimy m.in. poprzez inicjatywy takie jak współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej z Japonią – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR. – Wyniki oceny ekspertów cieszą nas tym bardziej, że polscy naukowcy uczestniczą w ambitnych i obiecujących projektach z udziałem renomowanych ośrodków badawczych, pełniąc w dwóch z nich rolę liderów – dodaje prof. Kurzydłowski. Międzynarodowe zespoły naukowców będą prowadzić badania nad nową generacją materiałów na potrzeby elektroniki, energetyki i budowy maszyn oraz materiałów o unikalnych właściwościach, co pozwoli na ich wykorzystanie w ekstremalnych warunkach. Polacy pełnią rolę liderów w dwóch projektach, a w kierowanym przez prof. Michała Leszczyńskiego z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN projekcie „WISEGaN” uczestniczy m.in. prof. Hiroshi Amano z Nagoya University, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki w 2014 roku. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów na potrzeby optoelektroniki i fotowoltaiki. Pozytywna ocena międzynarodowych ekspertów to przepustka do ubiegania się o dofinansowanie badań w realizujących porozumienie rządowych instytucjach w poszczególnych krajach. Na wsparcie udziału polskich jednostek Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło ponad 600 tys. EUR. --- Źródło: NCBR
reklama
reklama
August 05 2020 00:04 V18.8.2-2