reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© eskymaks dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 03 września 2015

Nowy kontrakt spółki zależnej Apatora

Geroge Wilson Industries Ltd., spółka zależna Apatora, zawarła ze spółką Landis+Gyr AG umowę o szacowanej łącznej wartości 8 mln EUR (tj. 33,8 mln PLN).

Przedmiotem umowy jest dostawa przemysłowych gazomierzy inteligentnych na rynek holenderski. Dostawy będą realizowane w latach 2016-2020. Gazomierze objęte są 6-letnią gwarancją. W trakcie okresu gwarancyjnego GWi jest zobowiązana do bezpłatnej wymiany każdego wadliwego gazomierza oraz uiszczenia, na rzecz zamawiającego, odszkodowania, przy czym odpowiedzialność ta jest ograniczona do kwoty 5 mln EUR (tj. 21,1 mln PLN).
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
October 11 2019 15:09 V14.5.0-2