reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© designersart dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 września 2015

Apator: w I półroczu spadły zyski

Przychody ze sprzedaży Grupy Apator w I półroczu 2015 roku wzrosły r/r o 8,6%, ale spadły zyski oraz marże.

Wybrane dane finansowe Grupy Apator za I półrocze 2015 roku (w nawiasie dane za I półrocze 2014 roku):
  • przychody ze sprzedaży: 364 508 tys. PLN, (335 765 tys. PLN),
  • zysk operacyjny: 36 504 tys. PLN, (49 742 tys. PLN),
  • zysk netto: 29 535 tys. PLN , (38 354 tys. PLN).
Na wyniki Grupy Apator w I półroczu 2015 roku miał wpływ między innymi wzrost sprzedaży oraz zmiana mixu produktowego w obrębie segmentu pomiarowego. Grupa odnotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży mniej rentownych liczników energii elektrycznej oraz gazu, przy czym istotny był wzrost konkurencji przekładający się na spadek cen, pomimo wzrostu kosztów produkcji. Kolejny ważny czynnik to spadek sprzedaży do Rosji, częściowo zrekompensowany przez wzrost sprzedaży na rynkach Unii Europejskiej (linia woda i ciepło oraz gaz). Grupa w raporcie wskazuje także na wysokie koszty ogólnego zarządu (w szczególności koszty usług doradczych poniesione w związku z procesami akwizycyjnymi oraz konsolidacja kosztów badawczo – rozwojowych spółki Apator Miitors) oraz efekt wzmocnienia kursu USD wobec PLN, a także strata finansowa spółki Apator Rector. Jednak jak podkreśla spółka w raporcie, sytuacja grupy Apator jest nadal dobra i stabilna, a perspektywy rozwoju dla grupy Apator wciąż pozostają bardzo dobre. - Plan naprawczy w Apator Rector powinien w przyszłości zaowocować poprawą wyników finansowych i powrotem do nowej kontraktacji o wyższej rentowności. Ponadto ponoszone w tym roku nakłady na uprodukcyjnienie wodomierza ultradźwiękowego, pozwolą w 2016 roku rozszerzyć ofertę produktową grupy, a dalsze prace badawczo-rozwojowe nad technologią ultradźwiękową w dłuższej perspektywie zapewnią nowy impuls wzrostowy dla obszaru opomiarowania wody i ciepła. Grupa prowadzi także działania w kierunku rozwoju swojej oferty w zakresie zintegrowanych rozwiązań informatycznych służących do zarządzania infrastrukturą techniczną oraz zintegrowanych systemów pomiarowo- odczytowych. Rozwój inteligentnych sieci energetycznych (smart grid) jest jednym ze znaczących zadań realizowanych w energetyce zawodowej i wszystko wskazuje, że ich wdrożenie na szeroką skalę nastąpi w szybszym tempie niż smart metering, który jest spowolniony z uwagi na prace nad jednolitym standardem dla Polski – czytamy w raporcie. Apator podtrzymuje zaktualizowaną w sierpniu bieżącego roku prognozę całorocznych wyników, która zakłada: skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 790 mln PLN i skonsolidowany zysk netto na poziomie 80 mln PLN. Przy okazji warto przyjrzeć się strukturze sprzedaży spółki w poszczególnych segmentach. Niezmiennie największą wagę posiada segment pomiarowy, którego udział w I półroczu 2015 roku wyniósł 75%, jednak grupa podejmuje działania w celu zrównoważenia struktury segmentów, czego wynikiem jest rozszerzenie segmentu automatyzacji sieci o spółkę Apator Elkomtech SA w 2014 roku – informuje Apator. Struktura sprzedaży grupy Apator w 1H2015 według segmentów: --- Źródło: © Apator
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 19 2020 16:22 V18.0.1-2