reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© wrangler dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 02 września 2015

Grupa Sonel w I półroczu 2015 roku podwoiła zyski

Przychody Sonela wzrosły r/r o 87%, natomiast zysk EBIT i netto wzrosły rok do roku odpowiednio o 101% i 92% Sonel planuje dalszą intensyfikację sprzedaży i ekspansję na nowe rynki.

Sonel wypracował w I półroczu 2015 roku 43,79 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wobec 23,41 mln PLN w roku ubiegłym (wzrost 87%). W minionym okresie sprawozdawczym znacząco zwiększyły się również zysk operacyjny oraz wynik netto, które wyniosły 6,4 mln PLN (wzrost 101,2%) oraz 5,9 mln PLN (91,5%). W 2014 roku spółka kierowana przez Krzysztofa Wieczorkowskiego wykazała zyski odpowiednio 3,18 mln PLN oraz 3,07 mln PLN. - Na taki wzrost przychodów złożyła się sprzedaż montażu podzespołów do podmiotów z grupy Lincoln, która osiągnęła kwotę przeszło 19,66 mln PLN, co stanowi 45,4% sprzedaży grupy. Dzięki temu udział produkcji usługowej wzrósł z 15,9% w I półroczu 2014 roku do 46,8% w bieżącym półroczu. Systematyczna realizacja zleceń i znaczące poprawienie wykorzystania zasobów przyczyniło się do poprawy naszej rentowności – twierdzi Krzysztof Wieczorkowski, prezes grupy Sonel. Warto zauważyć, że istotny poziom sprzedaży zanotowała już spółka indyjska (Sonel Instruments India), która uzyskała 1,97 mln PLN sprzedaży i zysk netto na poziomie 108 tys. PLN. Drugi podmiot zależny w Grupie, spółka Foxytech, odnotowała stratę w wysokości 228 tys. PLN. - Foxytech jest gotowy do realizacji kontraktów na dostawy liczników. Jak dotąd jednak nie udało się z sukcesem uczestniczyć w przetargach. Aktualnie głównym zadaniem spółki jest zdobycie kontraktu na dostawy. Równolegle prowadzone są usługi w zakresie legalizacji liczników. Poziom sprzedaży jak dotąd nie umożliwia spółce wypracowania dodatnich wyników. Z kolei Sonel Instruments India osiąga poziom sprzedaży pozwalający na wypracowywanie zysków. Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów Sonela oraz pośredniczy w sprzedaży innych produktów – tłumaczy Krzysztof Wieczorkowski. A jak zapowiada się II półrocze w wykonaniu grupy? - W dalszym ciągu będziemy kontynuować próby rozszerzenia rynków zbytu na inne nowe państwa i intensyfikować sprzedaż na rynkach dotychczasowych. Kolejne lata będą skutkowały wdrażaniem rozwiązań, dla których jednym z kluczowych elementów będzie możliwość lokowania ich w niezmienionej formie na rynku Polski, Europy i w innych obszarach. Planujemy pozyskać w tym celu kolejne środki z programów pomocowych związanych z rozwojem innowacyjności. Liczymy na to, że w drugim półroczu 2015 roku zależny Foxytech zrealizuje dostawy liczników, wygrywając pierwszy przetarg i skutecznie zaistnieje na rynku krajowych dostawców liczników energii – zakłada prezes Wieczorkowski. --- Źródło: Sonel
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-2