reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© gingergirl dreamstime.com Przemysł elektroniczny | 28 sierpnia 2015

PZ Cormay: kto i gdzie zrobi BluexBox’a?

Wkrótce PZ Cormay rozpocznie nową emisję akcji o wartości 46.3 mln zł, z której ma sfinansować dalszy rozwój aparatury medycznej. Przy tej okazji przyjrzeliśmy się przyszłej strategii produkcyjnej firmy.

Nowe produkty PZ Cormay opiera strategię rozwoju na założeniu, iż w ciągu kilku najbliższych lat uda mu się sfinalizować proces wprowadzania na rynki czterech innowacyjnych analizatorów: analizatora biochemicznego BlueBox (przeznaczony dla gabinetów lekarskich), analizatorów hematologicznych w technologii 5-diff: Hermes (wersja dedykowana dużym i średnim laboratoriom) i Hermes Junior (wersja dedykowana małym laboratoriom) oraz analizatora biochemicznego Equisse. Podobnie jak obecnie oferowane urządzenia, również i nowa generacja jest opracowywana we współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Komercjalizacja i rozpoczęcie masowej produkcji Blue Box przewidziane są obecnie w pierwszej połowie 2016 r. PZ Cormay zakłada, iż wprowadzenie do sprzedaży analizatora hematologicznego Hermes w technologii 5-diff oraz analizatora biochemicznego Equisse nastąpi na przełomie 2015 r. i 2016 r. Projekt związany z produkcją analizatora Hermes Junior znajduje się na etapie prac rozwojowych. Obecnie produkcja w Chinach Obecne analizatory biomedyczne, Accent-200 i 300 oraz BS-400, produkowane są w Chinach, we współpracy z Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. Umowa z chińskim partnerem to umowa typu OEM: jej istotą jest zobowiązanie Mindray do ich wytworzenia i oznakowania marką handlową PZ Cormay i późniejsza ich sprzedaż przez PZ Cormay pod marką polskiej firmy. Rozwój Bluex-Box: Niemcy w roli głównej Projekt związany z produkcją analizatora BlueBox znajduje się na etapie industrializacji, tj. adaptacji z laboratoryjnego prototypu do produktu przemysłowego, który może zostać wdrożony do seryjnej produkcji oraz optymalizacji ostatecznego produktu pod względem kosztów produkcji i funkcjonalności. PZ Cormay współpracuje w tym zakresie z dwoma firmami: Wild Elektronik oraz Scope Fluidics Sp. z o.o. Umowa z Wild Elektronik und Kunststoff GmbH & CO KG z siedzibą w Wernberg w Austrii dotyczy wspólnych działań zmierzających do komercjalizacji (przygotowania do produkcji) urządzenia Blue Box, w szczególności poprzez stworzenie oprogramowania oraz graficznego interfejsu użytkownika tego urządzenia. Strony przewidziały w ramach realizacji umowy fazę analizy urządzenia, prace polegające na optymalizacji jego funkcjonowania i fazę finalnego ustalenia (designu) urządzenia, a także realizację i przygotowanie prototypu oraz wdrożenie urządzenia do produkcji. W zakresie przygotowania oprogramowania przewidziano analizy algorytmu i funkcji oprogramowania, przygotowanie koncepcji oprogramowania, stworzenie samego oprogramowania przewidującego funkcjonalność na urządzenia mobilne i PC. Strony przewidziały możliwość powierzenia produkcji urządzenia WILD po zakończeniu fazy prac koncepcyjnych, przy czym współpraca ta nie została przesądzona w sytuacji gdy oferta WILD będzie z uzasadnionych powodów gorsza od ofert innych podmiotów, w szczególności z uwagi na kryterium ceny i jakości. Pewna rola w procesie industrializacji Blue Box’a przypada także polskiej firmie Scope Fluidics Sp. z o.o., która jest twórcą prototypu urządzenia - Scope zobowiązana jest zapewnić wsparcie w nadzorze nad realizacją prac komercjalizacyjnych. Należy też wspomnieć, iż w poprzednich latach Scope pracował nad prototypem Blue Box HT, wysokowydajną odmianą urządzenia, dedykowaną dużym laboratoriom diagnostycznym. Jednak PZ Cormay na przełomie roku 2014/2015 podjął decyzję o zaniechaniu industrializacji tej odmiany. Nad koncepcją analizatora Equisse Emitent współpracował pierwotnie z firmą Maxmat, a obecnie współpracuje z Wild Elektronik and Kunststoff GmbH & Co KG. W przyszłości jego montaż ma odbywać się w powstającym centrum w Lublinie. Analizatory hematologiczne powstaną we Francji 20 marca 2014 r. PZ Cormay zawarł z DIAGDEV SAS z siedzibą w Castries (Francja) umowę dotyczącą przygotowania prototypu innowacyjnego analizatora hematologicznego i późniejszego przeniesienia na PZ Cormay wszelkiego know-how, własności intelektualnej, praw autorskich i własności przemysłowej związanej z realizacją przedmiotu umowy. Celem PZ Cormay określonym w umowie jest wdrożenie powstałego na podstawie tej umowy urządzenia do produkcji. W prospekcie emisyjnym PZ Cormay nie znajdujemy informacji na temat przyszłej produkcji tych urządzeń we Francji. Znajduje się natomiast wzmianka, iż podobnie jak analizator Equisse, rodzina Hermes ma być montowana w Lublinie. Rola centrum w Lublinie Od kwietnia 2013 r. Emitent realizuje inwestycję polegającą na stworzeniu nowego centrum produkcyjno-logistycznego Emitenta na terenie SSE EURO-PARK Mielec, w Podstrefie Lublin, w którym realizowana będzie produkcja innowacyjnych analizatorów i produkcja odczynników. Dodatkowo, w Lublinie, zostaną ulokowane budynki biurowe, centrum badawczo-rozwojowe związane z nowymi produktami oraz laboratoria badawcze dla odczynników i testowania aparatów diagnostycznych. W nowym centrum produkcyjnym realizowane będą dwa kluczowe procesy związane z produkcją analizatora BlueBox : produkcja i napełnianie kaset mikroprzepływowych oraz montowanie aparatów w ramach montowni wyposażonej w stanowiska kontroli jakości. Ponadto, w nowym zakładzie produkcyjnym PZ Cormay przewiduje wdrożenie do produkcji analizatorów Hermes oraz Equisse (montownia), a także odczynników biochemicznych i hematologicznych. Przewidziane jest również wybudowanie magazynu wysokiego składowania, chłodni oraz biur i pomieszczeń technicznych. Trzeba jednak podkreślić, iż mimo rozpoczęcia prac budowlanych jeszcze w roku 2014 (dotychczas wykonano m.in. prace ziemne i fundamentowe), na dziś prace nad realizacją inwestycji w Lublinie zostały wstrzymane i nie znany jest żaden termin jej ukończenia.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2