reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© InfoSCAN Przemysł elektroniczny | 25 sierpnia 2015

InfoSCAN publikuje prognozy i strategię

InfoSCAN chce powtórzyć sukces Medicalgorythmics i podbić zachodnie rynki. W planach jest rozwój produkcji sprzętu medycznego i opracowywanie nowych typów urządzeń telemedycznych.

InfoSCAN prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz inne urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od kwietnia 2015 r. Przychody i zyski 19 sierpnia 2015 spółka przedstawiła na konferencji prasowej prognozę wyników finansowych do roku 2017. Według prezentowanych danych, firma oczekuje w II półroczu roku 2015 przychodów na poziomie 154 tys. zł i straty EBITDA w wysokości 230 tys. zł. Na 2016 r. zarząd prognozuje wzrost przychodów do 1.96 mln zł przy EBITDA na poziomie 70.4 tys. zł, czyli osiągnięcie break even point. W 2017 chce już porządnie zarobić: sprzedaż ma wynieść 8.16 mln zł a EBITDA ma skoczyć do 3.5 mln zł. Rozwój w Polsce i poza granicami Wraz z prognozą finansową InfoSCAN przedstawił swoją strategię rozwoju. Bazuje ona przede wszystkim na rozwoju poza granicami Polski: spółka planuje rozpoczęcie sprzedaży w Wielkiej Brytanii w I połowie 2016 oraz w Stanach Zjednoczonych w II połowie 2016. ‘W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada wzrost skali działalności na rynku krajowym oraz uruchomienie działalności i jej rozwój na rynku Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wejście na zagraniczne rynki zbytu, w szczególności na rynek Stanów Zjednoczonych powinno przyczynić się do dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży. W ramach realizowanej strategii Zarząd Spółki planuje rozwój sieci dystrybucji i kanałów sprzedaży. Wraz z rozwojem działalności Spółka będzie zwiększała liczbę wyprodukowanych urządzeń diagnostycznych. Ponadto, Spółka pracuje nad wprowadzeniem na rynek nowych produktów i usług oraz kontynuuje prace badawczo-rozwojowe, jak również podejmuje działania zmierzające do ochrony praw autorskich rozwiązań Spółki’ czytamy w strategii spółki. Działania R&D i wprowadzanie nowych produktów na rynek Spółka zakłada stworzenie nowych rozwiązań w zakresie telemedycyny oraz składanie kolejnych wniosków o dofinansowanie w ramach programów naukowo – badawczych. Obecnie Spółka przygotowuje wniosek o dofinansowanie planowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu STRATEGMED III. Wniosek przygotowywany jest w konsorcjum z Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. W ramach dotychczasowej działalności Spółka prowadzi działania badawczo-rozwojowe w obszarze rozwoju systemu badań EKG oraz doskonalenia rozwiązania diagnostycznego dla ZOPS. W ramach działalności badawczej w 2014 r. Spółka zakończyła projekt dofinansowany ze środków NCBiR. W latach 2014-2015 Spółka znacząco ulepszyła system analityczny MEDium24 oraz wprowadziła technologię zdalnego nadzoru nad badaniami – TeleCheck. Obecnie Spółka prowadzi zaawansowane prace w zakresie wprowadzenia następujących technologii: • tele-KTG (Telemetryczny System Monitorowania, Rejestracji i Automatycznej Analizy Pracy Serca Płodu). W ramach tego projektu badawczego Spółka współpracuje z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. • WHMS (system telemetryczny służący do monitorowania parametrów życiowych uczestników akcji ratowniczych w warunkach zagrożenia życia). W ramach tego projektu badawczego Spółka współpracuje z Wojskową Akademią Techniczną. Ponadto, prowadzone są zaawansowane prace nad wprowadzeniem na rynek nowej generacji urządzenia: InfoSCAN MED 400, jego wdrożenie planowane jest na I kwartał 2016 r.
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-2